Fictie / non-fictie: een kritiek, door Maarten Asscher

Hoewel het begrip life writing een zeker nut heeft, verhult het als we niet uitkijken meer dan het verheldert. Over het contract met de lezer en over moraal op de dunne lijn tussen fictie en non-fictie, aan de hand van Anne Frank en Christophe Boltanski.

Essay uit dBNg 2016#6, door Maarten Asscher
Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement