ABG 75

ABG75 (juli 2009)Teun Koetsier
Het verhaal van een Grieks planetarium
Mechanisme van Antikythera leidt tot verrassende conclusies

Hans Radder
Hoe herwin je ‘de ziel van de wetenschap’?
Academisch onderzoek en universitaire kenniseconomie

Frank Huysmans
Het levenswerk van een radicale vernieuwer
De maatschappijtheorie van Niklas Luhmann

Wiel Hoekstra
Maakbaar leven
De creatie van artificiële cellen

Frank Miedema
Het geïnspireerde genie als modelgeleerde
De geloofwaardigheid van de hedendaagse wetenschapper

Wiljan van den Akker
DE TOCHT
Gedicht

Geertje Dekkers
De keuze van Diederik Stapel

Johan Bolhuis
Gissen naar de geschiedenis van de geest
Over de evolutie van de menselijke natuur

Sijbolt Noorda
Van de redactie
Redactioneel ABG 75

ABG VN ESSAY PRIJS 2010
Doe mee!