Abonneren

Het meest toonaangevende tijdschrift over boeken en ideeën in de Lage Landen, zes keer per jaar tientallen pagina’s essays, boekbesprekingen, interviews en signalementen, op papier en/of digitaal, inclusief toegang tot ons hele archief van op papier en online verschenen stukken.


» Klik op de omslagen voor de inhoudsopgaven. Ons auteursoverzicht vindt u hier.
Meer weten over ons? «

U wordt abonnee door het onderstaande formulier in te vullen en uw abonnementsgeld over te maken aan NL48 INGB 0007 2631 95 t.n.v. Merlijn Olnon Publicis.


Toegang tot de digitale edities
Als u geabonneerd bent (via het aanmeldformulier hierboven), krijgt u ook toegang tot ons volledige digitale archief. Daarvoor moet u wel nog even een account aanmaken. U ontvangt bericht over uw toegang tot onze digitale edities zodra wij uw (betaalde) abonnement hebben kunnen verifiëren.

Duur en opzegging
U wordt abonnee tot wederopzegging. Als u uw abonnement wilt beëindigen, dient u ons daarvan voor het ingaan van de volgende abonnementstermijn (oftewel uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het laatste nummer van uw lopende abonnementstermijn) op de hoogte te brengen via het contactformulier.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgeven middels het contactformulier.

Losse verkoop
U kunt ook losse nummers van de De Nederlandse Boekengids aanschaffen bij iedere fysieke en online boekhandel. Wij bevelen de boekhandels in het overzicht onder Losse verkoop bijzonder aan.

‘Back issues’
Zolang de voorraad strekt is het mogelijk om oude nummers los te bestellen via het contactformulier. Wij brengen daarvoor de losse-verkoopprijs van de betreffende nummers + de verzendkosten in rekening.