Abonneren

Neem een abonnement op het meest toonaangevende tijdschrift over boeken en ideeën in de Lage Landen en ontvang zes nummers per jaar én toegang tot ons volledige digitale archief. Als u ons bovendien steunt als vriend of schenker, en ons zo helpt de boekengids nog beter en bekender te maken, krijgt u toegang tot onze auteurstafels en andere vriendenevenementen. Schenkers ontvangen daarnaast ieder jaar een speciaal bezorgde gebonden uitgave van het beste uit de Nederlandse Boekengids.

U wordt in drie eenvoudige stappen abonnee, vriend of schenker door:

 1. hieronder met uw naam en e-mailadres een abonnement af te sluiten,
 2. uw abonnementsgeld te voldoen in via iDeal of Paypal en
 3. het verzendadres en eventuele verzendvoorkeuren op te geven.

U heeft daarna meteen toegang tot al onze digitale edities en alle artikelen die wij online publiceren.

 • - 30 / 1 Year
  - 45 / 1 Year
  - 90 / 1 Year
  - 145 / 1 Year
  - 295 / 1 Year
  - Free
  - 36 / 1 Year
  - 72 / 1 Year

  Select a Payment Method

  No payment methods are available for the selected subscription plan.

 

Anders betalen?
U kunt er ook voor kiezen uw abonnementsgeld handmatig over te maken, of een schenking voor een ander bedrag te doen. Daartoe kunt u deze iDeal-link gebruiken of een handmatige overmaking doen aan NL48 INGB 0007 2631 95 t.n.v. Merlijn Olnon Publicis – graag onder vermelding van het soort abonnement/gift dat het betreft en (indien van toepassing) het bezorgadres. Wij maken uw abonnement aan zodra wij uw betaling hebben kunnen bevestigen.

Een abonnement cadeau doen?
Wij maken het cadeau-abonnement graag handmatig voor u aan. Stuurt u ons via ons contactformulier even een berichtje met (a) uw naam en emailadres, (b) het soort abonnement dat u cadeau wilt doen en per wanneer, en (c) de volledige gegevens (naam, adres, email en telefoonnummer) van de ontvanger? U ontvangt dan van ons een betaalverzoek. Na betaling maken wij het abonnement aan met de door u verstrekte gegevens.

Toegang tot de digitale edities
Als u zich abonneert, krijgt u vanzelf toegang tot ons volledige digitale archief. Als u wel abonnee bent maar nog geen digitale toegang heeft, kunt u dat aanvragen door u met het bovenstaande formulier aan te melden en daar te kiezen voor de optie ‘digitale toegang voor bestaande abonnees’. Wij geven u dan toegang zodra wij uw status als abonnee hebben kunnen nagaan.

Duur, verlenging en opzegging
Uw abonnement heeft een looptijd van zes nummers en loopt af bij het verschijnen van het zesde nummer van uw abonnementstermijn. Abonnementen die niet uiterlijk binnen veertien dagen daarna worden opgezegd, worden stilzwijgend met een jaar verlengd en ook als zodanig in rekening gebracht. Als u uw abonnement met ingang van uw volgende abonnementstermijn wilt beëindigen, kunt u ons daarvan op de hoogte via ons contactformulier. Cadeau-abonnementen zijn vanzelfsprekend eenmalig en voor een jaar, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de gever.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgeven middels het contactformulier. Voor adreswijzigingen die worden doorgegeven na verzending zenden wij geen vervangende exemplaren toe.

Bestemming schenkingen
Alle schenkingen komen ten goede aan de Stichting De Nederlandse Boekengids, die als statutaire hoofdtaak het uitgeven en behouden van de Nederlandse Boekengids heeft.

Losse verkoop
U kunt ook losse nummers van de Nederlandse Boekengids aanschaffen bij iedere fysieke en online boekhandel. Wij bevelen de boekhandels in het overzicht onder losse verkoop bijzonder aan.

Oude nummers bestellen
Zolang de voorraad strekt is het mogelijk om oude nummers los te bestellen. Wij brengen daarvoor de losse-verkoopprijs van de betreffende nummers + de verzendkosten in rekening.