Alle berichten van Channa van Dijk

‘We’ll always have Paris’

In december vorig jaar verscheen La La Land in de Nederlandse bioscopen. Anders dan de gender- en rassenpolemiek rond deze lm doet vermoeden, is het decor ervan – de Amerikaanse ‘megalopolis’ Los Angeles – de eigenlijke sleutel tot zijn boodschap. Het ogenschijnlijk vrolijke drama, waarin de American Dream en de Pursuit of Happiness worden beproefd door de grillen van het moderne leven, is boven alles een stadsverhaal dat aantoont hoe waardevol populaire kunst kan zijn voor het doorzien van onze maatschappelijke structuren en conventies. Door David Rijser.

Het eerste shot van La La Land toont het diffuse licht van een stralende Californische zomerhemel, en pant dan van de zinderende zon naar de snelweg daaronder, LA’s variant op wat in een Europese stad een straat met trottoir is. Op de ‘big freeway’ (Burt Bacharach) die de stad is, een onafzienbaar file-lint, de horizontale pendant van de verticale lijnen van de wolkenkrabbers op de achtergrond. We horen een kakofonie van claxons en elkaar overschreeuwende autoradio’s, die regisseur Chazelle binnen enkele ogenblikken triomfantelijk transformeert in een musicalnummer (Another Day of Sun) dat de bestuurders in staat stelt zich even letterlijk en figuurlijk te bevrijden uit het isolement van hun cabines. Zo lijkt het zowaar dat zelfs de bewoners van een moderne reuzenstad een collectief kunnen vormen: in perfecte harmonie zingen, dansen en springen ze. Het is ook een springplank voor de plot, die twee bestuurders van opeenvolgende auto’s – de actrice Mia en de jazzpianist Sebastian – bij elkaar zal brengen en weer uiteen zal drijven. En uit dat laatste blijkt dan weer dat de suggestie van een collectief, van ‘samen spelen’, misleidend is als het om de praktijk van het moderne bestaan gaat, in een relatie net zo goed als in de samenleving als geheel.


Essay uit dBNg 2017#3

 


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder ‘We’ll always have Paris’

Némirovsky, of de verleidingen van fictionalisering en nonfictionalisering

Het is verleidelijk de romans van oorlogsslachtoffers in de eerste plaats te bezorgen en te lezen als getuigenissen van hun dramatische levensloop. Neem nu Irène Némirovsky, wier literaire oeuvre in de afgelopen tien jaar haast overstemd raakte door de wederwaardigheden van haar leven en erfenis. Toch zou het vreemd zijn haar werk niet in dat licht te lezen. Wat te doen met deze wisselwerking tussen de fictionalisering van oorlogslevens en de nonfictionalisering van oorlogsverhalen? Kan het beter – met meer respect voor levens én werk? Jazeker, zo demonstreert The Némirovsky Question. Door Marjolein Corjanus.

Een jonge, succesvolle schrijfster, in 1942 in Auschwitz vermoord, verschijnt zestig jaar later weer in een reeks sprekende portretten op de omslagen van haar heruitgegeven werk: de ‘herontdekking’ van Irène Némirovsky als auteur van een prachtig Frans literair oeuvre sprak de afgelopen jaren zeer tot de verbeelding van het lezerspubliek. De postume uitgave van de roman Suite Française, in 2004 bekroond met de Prix Renaudot, leidde tot hernieuwde aandacht voor leven en werk van de joodse Némirovsky. Met het internationale succes deed evenwel ook de mythevorming haar intrede.


Essay uit dBNg 2017#3

 

  


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder Némirovsky, of de verleidingen van fictionalisering en nonfictionalisering

Een verdediging van het kleine leven

Boeken over het leven van een kunstenaar of anderszins bekend persoon zijn erg in trek: ze zouden een inkijkje geven in ‘het echte leven’. Vaak zijn uitgegeven dagboeken echter aaneenschakelingen van escapades, en gaan ze minder over het leven dan over het escapisme van de persoon in kwestie. Lodewijk Verduin bespreekt drie recente, weinig sensationele maar daarom juist levensechte (auto)biografieën. Door Lodewijk Verduin.

Literatuur over kunstenaarslevens heeft een mysterieus allure. Egodocumenten en autobiografieën worden anders en steevast gretiger gelezen dan romans en dichtbundels. Het is alsof ze een uniek geheim bevatten, ons meer kunnen vertellen over kunst en leven dan de kunst zelf. Niet voor niets vormen literaire egodocumenten een uiterst populair genre op zich, dat uitnodigt tot een voyeurisme dat in dienst staat van het achterhalen van dit geheim. Wat zoeken mensen in de levens van kunstenaars dat ze in hun werk kennelijk niet vinden?


Essay uit dBNg 2017#3


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder Een verdediging van het kleine leven

De waarde van waarden: schrijvers en lezers in een veranderende wereld

De schrijver is niet meer alleen schrijver, maar ook publieke intellectueel, mediapersoonlijkheid en celebrity. Via teksten, optredens en sociale media beïnvloeden auteurs politiek en maatschappij. Hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Yra van Dijk bespreekt een reeks recente voorbeelden van zulk engagement in het licht van recent Nederlands onderzoek. Door Yra van Dijk.

Maart 2017. Het is het laatste weekend voor de verkiezingen, en vele stemmen roeren zich in het publieke debat. Opvallend is dit jaar hoeveel van die stemmen aan schrijvers toebehoren. ‘Ongevraagd advies’, geeft de Dichter des Vaderlands bijvoorbeeld in een gedicht in NRC Handelsblad: gooi je stem niet te grabbel, is de strekking van Esther Naomi Perquins vers. Een dag later in die krant politieke columns van Christiaan Weijts en Ilja Pfeijffer, en een opiniestuk over stemgedrag van schrijver Philip Huff. Op de zaterdagmiddag daarna woon ik de opnamen van Hier is… Adriaan van Dis bij, waar Hillary Mantel spreekt over geweld in heden en verleden. Zaterdag op Facebook David van Reybrouck over zijn speech in de Bundestag, en Alma Mathijsen over de Women’s March die ze die middag bijwoonde. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de 24 toekomstverhalen in het vlak voor de verkiezingen verschenen Als dit zo doorgaat, de door Auke Hukst bij Ambo|Anthos gebundelde krachten van een groep schrijvers die verontrust is over het ‘trumpisme’ en het populisme.


Essay uit dBNg 2017#2


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder De waarde van waarden: schrijvers en lezers in een veranderende wereld

‘My blackness is all cultural appropriation’

De Amerikaan Paul Beatty brak twintig jaar na zijn debuut door bij het grote publiek met zijn vierde roman The Sellout. Al zijn hele loopbaan verzet hij zich tegen de hokjes waarin hij geplaatst wordt en die ook duidelijk de receptie van zijn laatste werk kleuren. Door Fiep van Bodegom.

The Sellout van Paul Beatty won de Man Booker Prize 2016 en werd jubelend ontvangen als genadeloze satire over ras in hedendaags Amerika. Zelf gaat de schrijver ongemakkelijk op zijn stoel schuiven van zowel het woord ‘ras’ als ‘satire’, en wil niet dat zijn werk zonder meer ‘politiek’ wordt genoemd. De vraag is: wat is het dan wél? Zijn terughoudendheid over deze categorieën zegt veel over de schrijver en zijn werk, dat op het eerste gezicht inderdaad een geslaagde satire over ras is.


Essay uit dBNg 2017#2

     


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder ‘My blackness is all cultural appropriation’

De actualiteit van Charles Sanders Peirce

In de Verenigde Staten herleeft momenteel de belangstelling voor de pragmatische waarheidsfilosofie van Charles Sanders Peirce (1839-1914). Het zou al te kort door de bocht zijn om dat volledig aan het actuele publieke debat over post-truth te wijten, maar dit recente fenomeen maakt deze filosofie wel degelijk relevanter. Voor Peirce waren ‘waarheid’ en ‘rechtvaardigheid’ de twee belangrijkste richtingbepalende waarden (leading values) die in de wetenschap als in het leven tot uiting komen als respect voor feiten en eerlijkheid (fairness). Wat vertelt zijn denken ons over de wegen – meningen, feiten, redeneringen – waarlangs we tot waarheid (truth) proberen te komen en hoe het komt dat we daarin zo vaak tekortschieten. Door Kees Schuyt.

Het pragmatisme in het algemeen, en dat van Peirce in het bijzonder, mag nu extra actueel zijn, de heropleving dateert niet van vandaag en gisteren. Eigenlijk is die al bijna twee decennia aan de gang; in ieder geval sinds de hernieuwde bestudering van Peirce’s kennistheorie in onder andere Cheryl Misak’s Truth and the End of Inquiry (2004) en Christopher Hookway’s Truth, Rationality and Pragmatism (2000). Misak schreef al eerder over de vernieuwende toepassing van Peirce’s kennistheorie op problemen van democratische besluitvorming, deliberatie en consensus (Truth, Politics, Morality, 2000); Robert Westbrook vervolgde zijn werk met de invloedrijke studie Democratic Hope, Pragmatism and the Politics of Truth (2005). Een derde fase in de heropleving vond plaats in de logica, waar meer aandacht is gekomen voor abductief redeneren, dat wil zeggen redeneren van specifieke gevallen naar de meest eenvoudige en waarschijnlijke verklaring ervan, als erkende methode in de wetenschap, vooral gebruikt in zogenaamd kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek (I. Tavory & S. Timmermans, Abductive Analysis, Theorizing Qualitative Research, 2014).


Essay uit dBNg 2017#2


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder De actualiteit van Charles Sanders Peirce

Wie doet het licht weer aan in de journalistiek?

Verhalen over de toekomst van de journalistiek zijn zonder uitzondering donker getoonzet. Al jaren kelderen de oplagecijfers van kranten en tijdschriften, adverteerders lopen weg, nieuwsredacties worden noodgedwongen gehalveerd, regionale kranten opgeheven of uitgekleed tot een plaatselijk suffertje, en geld voor grote journalistieke onderzoeksprojecten raakt op. Dat is niet alleen het beeld in Nederland, maar ook internationaal. De opkomst van digitale kranten tempert de daling enigszins, maar het verhaal van weekbladen die maandbladen worden, laat zich toch lezen als een kroniek van de naderende dood. Veel kranten zijn overgeleverd aan hongerige investeerders die opzien tegen radicale veranderingen. Is er eigenlijk nog wel een toekomst voor de pers als waakhond van de democratie? Door Harry van Dalen.

Er gaat niets boven de geur van drukinkt, een tastbare krant, zo zal de oudere garde denken. Al die nieuwe technologieën maken een site of een krant weliswaar gelikter, maar aan het eind van de dag moet er allereerst gewoon een goed, gedegen stuk klaarliggen voor de drukker. Er valt ook zeker wat te zeggen voor papier: een papieren krant wordt veel langer gelezen – gemiddeld 16-18 minuten –, terwijl de digitale lezer al na 2-3 minuten afhaakt. En wat te denken van serendipiteit – het lezen van artikelen die buiten de directe interessesfeer van lezers liggen? Het is een kwaliteit die in de fysieke omgeving langzaam maar zeker verdwijnt en zich online moeilijk laat nabootsen.


Essay uit dBNg 2017#2


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder Wie doet het licht weer aan in de journalistiek?

Europa’s gemankeerd laboratorium

In de slipstream van alle hedendaagse euroscepsis is het bon ton om neer te kijken op het zuidelijk deel van de Lage Landen. Maar als proeftuin zou België gezien haar strategische positie op ons werelddeel juist met welwillende belangstelling gevolgd moeten worden. Om te beginnen door de banden met de directe buren aan te halen om zo een Europa van onderop eindelijk een serieuze kans te geven. Kan de nood tot samenwerking van en in België ons iets leren over de toekomst van Europa? Steven van Schuppen denkt van wel: een advies aan Brussel. Door Steven van Schuppen.

België als pars pro toto van Europa. Hier ontmoeten Noord en Zuid, Germaans en Romaans, nuchter-zakelijk en Bourgondisch elkaar. Als ergens de proef op de som van Europese samenwerking genomen zou kunnen worden, dan wel daar. Zeker nu de grootschalige aanpak van de Europese Unie toenemende kritiek ontmoet, is nader onderzoek naar de casus België de moeite waard. In historische analyses van naar het Belgische reilen en zeilen overheerst veelal de politieke kant van de geschiedenis, waarbij onvermijdelijk de aandacht gericht is op de taalstrijd tussen het Nederlands en het Frans. Des te opmerkelijker dat er in de herfst van vorig jaar twee studies over de economische geschiedenis van het land verschenen. In Het gestolde land van Kristof Smeyers en Erik Buyst ligt de nadruk op de periode vanaf de Eerste Wereldoorlog. In De onzichtbare hand boven België van René De Preter wordt ingezoomd op de laatste veertig jaar, het tijdperk waarin het neoliberalisme doorbrak.


Essay uit dBNg 2017#2

    


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder Europa’s gemankeerd laboratorium

Hoe een bibliotheek wordt geboren

Om een bibliotheek te stichten zijn vier dingen onontbeerlijk, wist Thomas Bodley, de oervader van Oxfords universiteitsbibliotheek: kennis, geld, vrienden en vrije tijd. Zijn tijdgenoot, de Leidse Johannes Thysius (1622-1653) werd amper 31, maar kon bij de opbouw van zijn eigen roemruchte bibliotheek niettemin ruimschoots in alle vier voorzien. Door Kristof Smeyers.

Johannes Thysius was een jurist met een gedegen opvoeding, een erfenis gespekt met VOC-aandelen en een ruime kennissenkring in het boekenvak. Hij werd niet gehinderd door een geleerdencarrière of een gezin. Hij voldeed dus aan Bodleys vier basisvoorwaarden. Bovendien werd hij gedreven door een bibliomanie avant la lettre. Althans, dat is een verleidelijke gedachte wanneer je zijn bibliotheek, op de hoek van de Leidse Steenschuur en de Groenhazengracht, binnenwandelt. Al bijna vierhonderd jaar staat daar Thysius’ levenswerk, opgetrokken uit baksteen, maar vooral uit meer dan 3.000 verweerde boekruggen die de vakjurist in zijn korte leven bij elkaar sprokkelde (pamfletten niet meegerekend). Binnen kijken in de Bibliotheca Thysiana is als onder een historische stolp gluren. Achter de gevel leeft de Gouden Eeuw gewoon verder. Of eerder: staat die er al die tijd stil.


Essay uit dBNg 2017#2


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder Hoe een bibliotheek wordt geboren

Het ware geluk

Het oeuvre van de Franse denker Alain Badiou valt uiteen in twee samenhangende delen. Aan de ene kant zijn er omvangrijke abstracte werken waarin een mathematisch-poëtisch filosofisch systeem uiteen wordt gezet; aan de andere korte polemische boeken waarin de radicaal-emancipatoire implicaties van deze filosofie voor de kunst, politiek, ethiek en liefde worden overdacht. Door Lukas Verburgt.

Badiou dankt zijn populariteit in Nederland tot op heden voornamelijk aan vlotte vertalingen van denkinterventies, zoals het iets meer dan 100 pagina’s tellende Filosofie van het ware geluk. Dat is tegelijkertijd een vloek en een zegen: Badious pas in 2005 naar het Engels vertaalde, 600 pagina’s tellende, magnum opus L’Etre et l’Evenement (1988) waarin deze interventies hun oorsprong, grond en legitimatie vinden, is een duizelingwekkend rotding.


Essay uit dBNg 2017#2


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder Het ware geluk

Keep Calm and Carry On?!

Ondanks een joekel van een klimaatprobleem en een vloedgolf aan burn-outs, versnellen we op de planeet aarde druk verder: die economie kan harder! Verscheidene filosofen en sociologen signaleren een kwalijke ‘versnellingskringloop’ en publiceren pleidooien voor alternatieve, meer ‘geaarde’ levenshoudingen. Lisa Doeland neemt die pleidooien eens onder de loep, in alle rust. Door Lisa Doeland.

‘Keep calm and carry on’– opeens dook overal die rode kaart met witte letters op, erboven een kroontje. Kennelijk gaat er een kalmerende werking uit van de kaart, gezien de mate waarin ze aan muren van kantooromgevingen prijkt – buffel rustig door, het komt allemaal wel goed! Een raadzaam advies, lijkt het, voor de chronisch overbezette zzp’er, hoewel de boodschap oorspronkelijk voor een heel ander soort publiek bedoeld was. Het blijkt te gaan om een poster die in 1939 was ontworpen om in Groot-Brittannië te verspreiden in geval van een Duitse invasie. Een boodschap voor burgers in oorlogstijd dus, bedoeld om de moraal op te vijzelen. Het kroontje verwijst naar wat ‘Victorian stoicism’ genoemd wordt, waarbij de ‘stiff upper lip’ als symbolisch attribuut geldt. De Brit, die disciplineert zichzelf wel, houdt zijn hoofd koel en ook de zeden hoog in times of trouble. Maar de Battle of Britain werd in het voordeel van de Engelsen beslecht, de poster is nooit gedrukt en raakte in de vergetelheid – tot een boekhandelaar in 2000 een proefdruk ontdekte en haar in zijn winkel ophing. Die vond weerklank en ging in 2008 alsnog in massaproductie.


Essay uit dBNg 2017#1 (in samenwerking met deFusie.net)

omslag 9789023473039omslag 9789089536082omslag 9789023494188PHomslag 9789023489672

PH510053 U0C Hermsen_Stil:Hermsen Heimweeomslag 9789046704950omslag 9789089534651

Beeld: DOE IETS, Serge Verheugen, Wibautstraat Amsterdam, 2011.


De oproep om kalm te blijven en door te gaan, is in het huidige tijdsgewricht echter geen teken van verzet, maar veeleer van onderwerping aan de status quo. Veel variaties op de iconische boodschap beamen het verschil: Keep calm and carry on, and on, and on, … and go on shopping, … and enjoy capitalism. In het huidige tijdsgewricht appelleert ‘keep calm’ aan gedachteloos voortjakkeren. Er hijgt ons immers geen wereldoorlog in de nek, eerder een doorgedraafd consumptiekapitalisme.

* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder Keep Calm and Carry On?!

ABG 95

ABG95 (oktober 2012)

ABG 65

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Jacqueline Klooster
De zin van het nut en het nut van de zin
Waarom geesteswetenschappen?

W.J. Zwalve
Een eeuwenoud gebouw
De betekenis van het Romeinse recht

Imrat Verhoeven
De staat en vrijwilligers
Transformatie van de zorg binnen de Wmo

Op Andermans Erf Series
Hoe vrij is de vrije markt?
De hardnekkigheid van een utopie

Paul C. Struik
De agronomie ter discussie
Hoe een aloude wetenschap de regie verloor

Geertje Dekkers
Tropisch Antarctica
Baobabs, palmen en ananassen op de Zuidpool

Willem G. Weststeijn
Dostojevski in de eenentwintigste eeuw
Een religieuze omslag in de hedendaagse literatuurkritiek

Heleen Murre-van den Berg
Wat is christendom?

ABG 94

ABG94 (augustus 2012)

ABG94

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Jaap Bos
Briljant! Hoe kom je erop?
Over wetenschap en creativiteit

Agnes Andeweg
Wanneer doet literatuur ertoe?
De veranderende relatie tussen literatuur en maatschappij

Harald Merckelbach
Adolf Hitler als simulant
De hysterische blindheid van patiënt A.H.

John Neubauer en Frans W. Saris
De evolutie van de cultuur
Darwins formule toegepast op techniek, wetenschap en kunst

Geertje Dekkers
Creatief met luchtverfrisser
De invloed van geur tijdens slaap op creativiteit

Erik de Gier
‘Looking Backward’*

Wiep van Bunge
Over de toekomst van het Nederlands in de wetenschap

Erwin Dekker
Van idealen naar belangen
Perspectiefveranderingen in de sociale wetenschappen

Jacob Groot
Niemands lichaam
Gedicht

ABG 93

ABG93 (juli 2012)

ABG93

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Floris Cohen
Van West naar Oost, van Oost naar West?
Vroege natuurwetenschap tussen de beschavingen

Raymond Corbey
Minding animals en aping humans
Hebben alleen mensen recht op een waardig leven?

Peter van Lochem
De overheidsjurist in de War on Terror
Hoe onrechtvaardige zaken te rechtvaardigen

Frans van Lunteren
California Dreamin’

Frans Budé
Landgoed La Tesa. Zoveel later
Gedicht

Geertje Dekkers
Hoe lang kan een brug mee?
Beter zicht op slijtage dankzij trillingsenergie

Bart Gremmen
Een doos van Pandora?
Waarden in de moderne biotechnologie

Jaap Goudsmit
Het gaat ons alleen maar beter…
…maar geloven doen we het niet

M.H. van IJzendoorn
Langeveld, pedagoog op oorlogspad

ABG 92

ABG92 (mei 2012)

ABG92

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Marcel Canoy
De dubbele moraal bij handel in lichaamsmateriaal
Ethische dilemma’s en misstanden

Walter Vandereycken
De fictieve waarheid in psychotherapie
Hoe ga je om met een cliënt die liegt?

Thijs Weststeijn
Het China van Matteo Ricci
Een pionier van Chinees-Europese uitwisseling

Roel Grol en Esther-Mirjam Sent
Voorbij ‘giftige studieboeken’ in de economische wetenschap
Gedragseconomie als redelijk alternatief

Nico Wilterdink, Paul C. Struik & Floris Cohen
Op andermans erf | Alles stroomt, niets is blijvend
De worsteling van een gelovig wetenschapper

Martijn Lak
Bombarderen met tractorbanden
Het oostfront in de Tweede Wereldoorlog

Geertje Dekkers
Stabiele toestanden en tipping points
De bebossing van de aarde in kaart gebracht

Richard van Leeuwen
Persoonlijke verslagen als bewijs van authenticiteit
De Palestijnse stem in Israëlische geschiedschrijving

Danny Beckers
Geschiedenisles voor wiskundigen
Hoe lees je een wiskundige brontekst?

Peter Werkhoven
De belofte van een speelse samenleving
Het grote maatschappelijke belang van serious games

Maarten Doorman
Al lijkt het nergens op
Gedicht

ABG 91

ABG91 (maart 2012)

ABG91

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Niemand en de eeuwige terugkeer
Jacqueline Klooster wint de ABG VN Essayprijs 2012

Paul C. Struik
Het syndroom van de verschoven ijkpunten
Onze veranderende houding ten opzichte van het dier

Irene E. Zwiep
Das Wesen des Judentums
De joodse identiteit van Maimonides (1138-1204)

Op Andermans Erf | Naar de hel en terug
Een geoloog daalt af in de onderwereld.

Geertje Dekkers
Een netwerk van symptomen
Psychiatrische ziekten radicaal anders benaderd

Kees de Bot
Eentaligheid bestaat niet
De psychologie van meertaligheid

Jelle de Boer
Schoonheid in de wetenschap

Evert van Uitert
Ter verheffing van de arbeidersklasse
De doelen van de vereniging Kunst aan het Volk (1903-1928)

ABG 90

ABG90 (januari 2012)Van de redactie

Aafke Komter
‘Verloren zielen’

Shortlist ABG VN Essay Prijs 2012

Herman Philipse, Ybo Buruma, Theo de Roos, Herman Kolk en Victor A.F. Lamme
Hoe vrij is onze wil?
Kanttekeningen bij een neurowetenschappelijk perspectief

Gijsbert Werner
Mensen beter maken…
… of betere mensen maken

Floor Rusman
‘Ayn Rand was right’
Het leven en de filosofie van Ayn Rand

Willem Witteveen
Een academisch gedicht
Gedicht

Geertje Dekkers
Significant of niet?
Denkfout in neurowetenschappelijk onderzoek

Leo Kouwenhoven
Een onontdekt deeltje en een spoorloos genie
De verdwijning van Ettore Majorana

Klaas de Geus
Ga tot de mier
Menswetenschappen in de schaduw van God

AGB 84

ABG84 (januari 2011)Sijbolt Noorda
Redactioneel

Frans van Lunteren
De geboorte van het genie

Shortlist ABG VN ESSAYPRIJS

Piet van der Kruit
Dan zouden we het toch gehoord hebben
De mogelijkheid van buitenaards intelligent leven

Chams Eddine Zaougui
In de ban van de jihad

Hans Bennis
Noam Chomsky en de Franse intellectuelen
Wetenschappelijk debat stuit op wederzijds onbegrip

Geertje Dekkers
De oorlog tussen schimmel en plant
Hoe beide partijen zich wapenen tegen elkaars afweersysteem

Nachoem M. Wijnberg
ALS IK STORM WAS
Gedicht

Jaco Zuijderduijn
De wereld die niet verging

Jaap Goudsmit
China’s versterking van de banden met Afrika
Het natuurlijke einde van westerse ontwikkelingshulp?

ABG 83

ABG83 (november 2010)Van de redactie

Mineke van Essen
Ontdekking of mythe? Het normale kind

Manet van Montfrans
Het ‘diepe ik’ van Proust

Ivo van Hilvoorde
Van paleo-mens tot cyborg
Je leven als kunstwerk

Jaap Kooijman
Wie is toch die man wiens naam op de Donald Duck staat?
De verwezenlijkte utopie van Walt Disney

Geertje Dekkers
Automatische spraakherkenning niet optimaal
Psycholinguïstiek kan verbetering brengen

Esther Jansma
De vele verschillen
Gedicht

Gerard Nienhuis
Niemand begrijpt de quantummechanica
Maar iedereen kan die toepassen

Bezien vanuit de ander
De geschiedenis van het gelijkheidsdenken

ABG 82

ABG82 (september 2010)Sijbolt Noorda
Van de redactie

Willem Witteveen
De retoriek van een onpartijdige waarnemer

Ed van den Heuvel
Einsteins blunder
Het uitdijende heelal

Niek Pas
Les extrêmes se touchent
Vichy en de Vrije Fransen

Uğur Ümit Üngör
Het bevuilde nest zuiveren
Genocide: een angstaanjagend probleem

Henk Barendregt
De zoektocht naar zekerheid
De stripfiguur Bertrand Russell

Nachoem M. Wijnberg
In de bergen
Gedicht

Paula van Strien
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…
Lekker in je vel, of toch niet?

Geertje Dekkers
Positieve onderzoeksresultaten halen de tijdschriften
Negatieve uitkomsten verstoffen in een la