De verlossing der mensheid

Door Geertjan de Vugt, literatuurwetenschapper, essayist en vertaler. In 2015 promoveerde hij cum laude op The Polit-Dandy. On the Emergence of Political Paradigm.


Over filologie en geschiedschrijving in het werk van Daniel Heller-Roazen

Essay uit DBNg 2016#3

Er zijn maar weinig wetenschappelijke disciplines die zo over hun eigen grenzen heen proberen te gaan als de vergelijkende literatuurwetenschap. Het instrumentarium van de literatuurwetenschapper is bij uitstek geschikt voor het ontleden en historiseren van een aantal grote vraagstukken van deze tijd.

Althans, dat is wat het werk van de Canadees-Amerikaanse hoogleraar comparative literature Daniel Heller-Roazen, verbonden aan Princeton University, ons wil tonen. Zo schotelt hij in De vijand van iedereen een elegante geschiedenis voor van twee millennia denken over de piraat – een figuur die vanwege zijn verwantschap met de hedendaagse terrorist grote juridische en politiek-filosofische actualiteitswaarde heeft. Waarom bestempelen wij de hedendaagse terrorist keer op keer als ‘vijand van de mensheid’, en wat zijn daarvan de implicaties en gevolgen? Een antwoord op die vraag zoekt Heller-Roazen in de wortels van de westerse filosofie, het recht en de literatuur en hij doet dit op een manier die is geïnspireerd door het werk van Walter Benjamin. Niet dat die Duitse criticus, vertaler en cultuurfilosoof eenzelfde historisch perspectief hanteerde; wat Heller-Roazen vooral met Benjamin deelt is het gebruik van de filologie als historiografische methode.

* Abonnees lezen verder. Neem ook een abonnement! *

Bent u al abonnee, maar ziet u hieronder niet waarvoor u kwam? Logt u dan eerst even in via 'Online toegang' in het menu hierboven?