Daar wordt wat groots verricht

Schadeclaims van slachtoffers en een opeenstapeling van ‘onthullingen’ in dag- en opiniebladen. Het Nederlands militair optreden in Indonesië lijkt eindelijk ‘hot’. Maar wie schrijft nu het boek der boeken? Of is het al geschreven? Door Herman Keppy.

Met de pensionering bij de dag- en opiniebladen van hen die Indië nog hebben meegemaakt, lijken we van de ene in de andere onthulling over de strijd in de voormalige kolonie te vallen. Die oude rotten bij de krant zullen hun schouders hebben opgehaald. Is dit nieuws, is het zo onthullend? Maar zij zijn er niet meer en de geschiedenis van Nederlands-Indië is geen nationaal gemeengoed, dus worden we getrakteerd op het ene ‘schokkende’ artikel na het andere. De lezer moet verbaasd, verontwaardigd, beschaamd reageren. Als dat gevoel is weggeëbd, volgt de volgende schreeuwende kop.


Essay uit dBNg 2015#0

  


Het gebrek aan Indiëkenners bij de eindredacties leidt tot het ontbreken van de regulerende kurk op de fles. De geest die eruit wil, wordt vooral ingegeven door de ingediende schadeclaims bij de Nederlandse staat die begonnen met de affaire van de weduwen van Rawagade. Meer claims volgden en dreigen, ze blijven voor commotie zorgen. En de ontsnapte geest werd aangeblazen door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Die wetenschappelijke instituten dienden in 2012 een verzoek in bij de regering om een ‘gezaghebbende beschrijving en analyse op te stellen van het Nederlands militair optreden in Indonesië in 1940-1945’. De aankondiging zorgde voor de gebruikelijke veelheid aan felle reacties vanuit kringen van veteranen en Indo-Europeanen. In de trant van ‘Er is geweld geweest, maar mijn compagnie heeft er zich niet schuldig aan gemaakt’ en ‘Weten jullie wel wat de Indonesiërs ons hebben aangedaan?’ Niet geheel onterecht, dat verweer. Al was het omdat uit het verzoek blijkt dat er niet evenredig aandacht zal worden besteed aan het buitensporig geweld aan Indonesische zijde. Maar de luttele drie miljoen euro die de eerbiedwaardige instituten menen nodig te hebben, werd botweg geweigerd. Kennelijk heeft men er bij de betreffende ministeries meer verstand van.

* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *

Lees verder

En om de verschijning van 2016#1 te vieren…

… bieden wij betalende abonnees vanaf vandaag toegang tot onze digitale edities, zodat zij ook onderweg volop van De Nederlandse Boekengids kunnen genieten. Kwestie van een account aanmaken en even geduld hebben terwijl wij uw abonnement verifiëren.

2016#1 in de maak!

2016#1

In februari verschijnt het eerste officiële nummer van De Nederlandse Boekengids. Daarin vindt u – net als in het nulnummer, dat nog steeds in de handel is – essays over pas verschenen boeken, de rubrieken Herlezen, Bibliotheek en Het boekenbedrijf, en signalementen van nieuwe en nog te verschijnen titels.

Het nummer bevat essays van Maarten Asscher, Pieter van den Blink,  Arthur Eaton, Rob Hartmans, Siegfried Huigen, Henk Kern, Tracy Metz, Marja Vuijsje, Boudewijn Walraven en David Rijser en tips van Dorrit van Dalen, Harry van Dalen, Maarten Hajer, Arjen Mulder, Merlijn Olnon, Willem Otterspeer, Frans Saris en Esther Wils.

Verschijning De Nederlandse Boekengids

Investeer in uw nieuwsgierigheid en in de cultuur van het boek: neem een abonnement!

2015#0

Eind oktober 2015 verscheen het nulnummer van een nieuw tijdschrift op de Nederlandse markt, onbescheiden gemodelleerd naar The New York Review of Books. In de tweemaandelijkse DNBg vindt u essays naar aanleiding van recente non-fictie, korte signalementen van pas verschenen en nog te verschijnen boeken en een aantal terugkerende rubrieken: Herlezen, Bibliotheek, Het Boekenbedrijf, Brieven. De bijdragen zijn van de hand van specialisten in de diverse disciplines en van begaafde vakjournalisten.

DNBg wil de bevindingen van de wetenschap dichter bij het publiek brengen en de uitwisseling tussen de verschillende vakgebieden bevorderen. Het biedt een podium voor langere beschouwingen die de reguliere recensie te boven gaan.

Om deze missie te volbrengen is uw hulp nodig. Schaf ter ondersteuning van een bloeiende Nederlandse boekencultuur en een vruchtbaar debat tussen publiek en wetenschap een pakket aan van het nulnummer (1 + 1 om weg te geven!) en neem en/of geef als dat u bevalt ook een abonnement.