Tagarchief: België

Mini-Europa

Kristof Smeyers las Steven van Schuppens bijdrage aan de Nederlandse Boekengids 2017#2 over België als proeflab voor een beter functionerend Europa. In zijn reactie plaatst hij de nodige kanttekeningen bij de Belgische compromissenfabriek. Is België een model van hoe Europese samenwerking beter kan, of juist een voorbeeld hoe het niet moet?

Lees verder Mini-Europa

Europa’s gemankeerd laboratorium

In de slipstream van alle hedendaagse euroscepsis is het bon ton om neer te kijken op het zuidelijk deel van de Lage Landen. Maar als proeftuin zou België gezien haar strategische positie op ons werelddeel juist met welwillende belangstelling gevolgd moeten worden. Om te beginnen door de banden met de directe buren aan te halen om zo een Europa van onderop eindelijk een serieuze kans te geven. Kan de nood tot samenwerking van en in België ons iets leren over de toekomst van Europa? Steven van Schuppen denkt van wel: een advies aan Brussel. Door Steven van Schuppen.

België als pars pro toto van Europa. Hier ontmoeten Noord en Zuid, Germaans en Romaans, nuchter-zakelijk en Bourgondisch elkaar. Als ergens de proef op de som van Europese samenwerking genomen zou kunnen worden, dan wel daar. Zeker nu de grootschalige aanpak van de Europese Unie toenemende kritiek ontmoet, is nader onderzoek naar de casus België de moeite waard. In historische analyses van naar het Belgische reilen en zeilen overheerst veelal de politieke kant van de geschiedenis, waarbij onvermijdelijk de aandacht gericht is op de taalstrijd tussen het Nederlands en het Frans. Des te opmerkelijker dat er in de herfst van vorig jaar twee studies over de economische geschiedenis van het land verschenen. In Het gestolde land van Kristof Smeyers en Erik Buyst ligt de nadruk op de periode vanaf de Eerste Wereldoorlog. In De onzichtbare hand boven België van René De Preter wordt ingezoomd op de laatste veertig jaar, het tijdperk waarin het neoliberalisme doorbrak.


Essay uit dBNg 2017#2

    


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *
Lees verder Europa’s gemankeerd laboratorium

Harold Polis co-uitgever De Nederlandse Boekengids

Uitgeverij Polis
V.l.n.r.: uitgever Harold Polis, Michèle Meermans, verantwoordelijk voor marketing en publiciteit, en fondsredacteur Katrien De Loose

Eind oktober verscheen het nulnummer van De Nederlandse Boekengids, een tijdschrift dat helder geschreven boekbesprekingen brengt naar analogie van de London Review of Books en de New York Review of Books. Met essays, interviews, signalementen en vaste rubrieken richt het tijdschrift de aandacht op kwaliteitsnon-fictie uit binnen- en buitenland. De reacties op de eerste uitgave zijn overweldigend positief: er werden meer dan vijftienhonderd losse exemplaren verkocht via tientallen Nederlandse en Vlaamse kwaliteitsboekhandels; er hebben zich honderden abonnees opgegeven; en er zijn duizenden nummers verspreid in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nationale Wetenschapsagenda, de Amsterdamse Universiteitsvereniging (AUV), en een aantal Nederlandse en Vlaamse debatcentra.

Met het oog op het enthousiasme waarmee de Boekengids zeker ook in Vlaanderen ontvangen is, en in de verwachting dat deze samenwerking zowel de Boekengids als Uitgeverij Polis tot voordeel zal strekken, heeft Harold Polis besloten co-uitgever te worden voor België. Uitgeverij Polis zal het blad bij de Vlaamse lezers, de boekhandels, de bibliotheken en de pers onder de aandacht brengen en neemt distributie in Vlaanderen voor haar rekening. Ook zal Harold Polis naast Marc Chavannes, Maxim Februari en Willem Otterspeer zitting nemen in de redactieraad en suggesties aandragen voor Vlaamse auteurs.