Jørgen Randers, voorbij de grenzen aan de groei

Vijfenveertig jaar geleden maakte Jørgen Randers deel uit van de Club van Rome, die een einde aan de economische groei voorspelde en de klimaatverandering onherroepelijk boven aan de politieke agenda plaatste. Hoe denkt Randers nu over groei, klimaatverandering, politiek en de toekomst? Alexander Nieuwenhuis interviewde hem tijdens zijn bezoek aan Nederland. 


Lees verder

Over zelfdoding, met Elena Lindemans

Morgen plegen er in Nederland waarschijnlijk iets meer dan vijf mensen zelfmoord. Meestal zijn die mensen tussen de vijftig en zestig jaar, zo noteert het CBS. In 2015 stierven 1.871 personen door eigen hand, waarvan het leeuwendeel (941) te boek is gegaan als lijdend aan een psychische stoornis. De conclusie lijkt helder: Nederlandse suïcidanten zijn vooral mensen van middelbare leeftijd in geestelijke nood. De vraag of het voor een andere groep, ouderen met een voltooid leven, gemakkelijker gemaakt moet worden om stervenshulp te krijgen, blijkt een van de struikelblokken in de kabinetsformatie. Is die vraag nu inderdaad de belangrijkste? Wordt eerstgenoemde groep eigenlijk al voldoende geholpen? En wat zijn eigenlijk de rationele en morele bezwaren tegen zelfdoding? Door Arnoud Staveneuiter en Elena Lindemans.


Lees verder

Voorbij fort Europa

De vluchtelingencrisis is niet voorbij, maar min of meer uit het zicht verdreven. Met hulp van autocratische landen worden vluchtelingen op afstand gehouden. Maar de Europese Unie betaalt een hoge prijs voor deze manier van optreden, stellen Henk van Houtum en Leo Lucassen.

In het felle en nog niet uitgewoede debat over de begrenzing van de EU hebben grensonderzoeker Van Houtum en migratiehistoricus Lucassen zich afzonderlijk en soms samen flink geroerd, met ingezonden stukken, optredens voor radio en tv en tientallen lezingen. Ze gingen de strijd aan met wat ze beschouwen als misvattingen, misleiding en onterechte angstbeelden en stelden een opener houding tegenover migranten voor. In oktober verschijnt hun boek Voorbij Fort Europa, waarin ze de crisis in haar historische context plaatsen, de ontwikkelingen van de afgelopen tijd analyseren en een alternatieve visie presenteren. Door Addie Schulte.

Ieder van de twee heeft een eigen benadering van het onderwerp. Henk van Houtum, hoofd van het Centre for Border Research van de Radboud Universiteit in Nijmegen en hoogleraar Interdisciplinary Border Studies aan de University of Eastern Finland, stelt vooral fundamentele vragen over de rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid van grenzen en ziet de omgang met migranten duidelijk ook als een mondiale en morele kwestie. En hij benadrukt in zijn boek Grensland (2013) dat grenzen politieke constructen zijn. Leo Lucassen, directeur onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en hoogleraar Global Labour and Migration History aan de Universiteit Leiden, is naar eigen zeggen ‘meer technocratisch’ ingesteld. Hij hanteert vooral de geschiedkundige aanpak, zoals eerder met zijn broer Jan in het boek Winnaars en verliezers (2011) over migratie in Nederland.


Interview uit dBNg 2016#4 


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *


Lees verder

Het complot tegen de natie – interview met Thierry Baudet

Thierry Baudet (1983) is historicus, jurist en schrijver. Hij publiceerde acht boeken, waaronder De aanval op de natiestaat (2012) en Oikofobie (2013). In 2016 werd zijn denktank Forum voor Democratie (FvD) omgedoopt tot een politieke partij met Baudet als voorman. Hij is euroscepticus, voorstander van een Nexit en fel gekant tegen wat hij het ‘cultuurmarxisme’ noemt. In zijn woorden: ‘Dat is de variant van het marxisme die de “Verelendung”, waar uiteindelijk de wereldrevolutie uit voort zou moeten komen, niet langer verwacht van het economisch systeem en daardoor deze vervreemding via de cultuur wil realiseren’. Tegen deze schimmige vijand trekt Baudet nu ten strijde.

Nederland is volgens Baudet ziek en lijdt aan een aandoening die hij ‘oikofobie’ noemt. Deze afkeer van de oikos – het thuis, het eigene – beschouwt hij als een tragedie die het resultaat is van een jarenlange campagne van haatdragende elites. ‘Oikofobie is een normaal stadium waar pubers doorheen gaan’, schrijft hij, ‘maar in het Westen is deze geesteshouding sinds de Tweede Wereldoorlog het culturele, politieke en intellectuele debat gaan beheersen’. Baudet werpt zich op als verdediger van de westerse beschaving: haar tradities, haar natiestaten en haar esthetiek. Daarbij heeft hij een onwrikbaar vertrouwen in het ‘gezonde volksgevoel’. Met een partijprogramma dat een radicale democratisering voorstaat hoopt hij de huidige elites omver te werpen: ‘De bevolking heeft gelijk als het gaat over massale immigratie, de Europese Unie en het sluiten van grenzen’. Ik wilde het met hem hebben over zijn filosofische achtergrond en de belangrijkste thema’s in zijn werk – de ideeën achter de standpunten. Door Arthur Eaton.


Interview uit dBNg 2017#1 (Dit interview verschijnt zij-aan-zij met dit essay over Thierry Baudet en de erfenis van de jaren dertig door Rob Hartmans. Beide bijdragen kwamen geheel onafhankelijk van elkaar tot stand.)


Raoul Hausmann, The Spirit of Our Time – Mechanical Head (1919)

[Arthur Eaton] Een vriendin van mij stelt zich de hemel voor als een bruine kroeg waar achterin een bandje speelt. Aan de bar zit een aantal dode denkers met wie je een borreltje mag drinken voordat je door de achterdeur het grote niets tegemoet gaat. De vraag is natuurlijk: met wie zou jij graag aan de bar een laatste borreltje drinken? En – niet onbelangrijk – welk bandje speelt er?

Nederland Den Haag 01-10-2016 Thierry Baudet Forum voor Democratie Foto www.marcobakker.com
Foto: Marco Bakker

[Thierry Baudet] [Lacht] Dat is een leuke vraag, maar ik vind het moeilijk om hem te beantwoorden. Voordat ik aan mijn oeuvre begon had ik allerlei voorstellingen over de mensen achter de boeken. Nu ik zelf wat geschreven heb, en mensen ontmoet heb die boeken hebben geschreven, besef ik dat het beste van de mensen in de boeken zelf zit. Mijn werk is rijker dan ik als gesprekspartner ben. Ik schiet als mens hopeloos tekort – maar in mijn werk transformeer ik dat tot iets betekenisvols. De mensen met wie ik het liefst een biertje drink zijn gewone mensen met wie ik het kan hebben over het gewone leven.

[AE] Is schrijven voor jou een eenzame bezigheid? Ben je niet in dialoog als je schrijft?

[TB] Schrijven is een monoloog. Ik kan het niet beter zeggen dan ik het kan opschrijven. Neem bijvoorbeeld mijn roman: ik beschouw dat echt als een heel goed boek, een werk dat een belangrijke plek inneemt in de westerse literatuur. Vorige week werd ik erover geïnterviewd. Dan voel ik me erg verdrietig over mijn antwoorden. Ik slaagde er niet in om mijn boek goed samen te vatten. Later denk ik dan: literatuur valt ook niet samen te vatten – daar is het literatuur voor.

[AE] Dat wordt nog lastig in de politiek. Dat is een orale kunst.

[TB] Ik ben ook niet de politiek ingegaan omdat ik het zelf zo leuk vind. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik het niet langer kan aanzien.

* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *


Lees verder

Welterusten, mijnheer de President, door Arthur Eaton (met Charles Strozier)

credit-donnelly-marksDe meeste biografen geven voortdurend psychologische verklaringen voor het handelen van hun onderwerpen – ze beschouwen deze alleen niet als zodanig. Zo niet psychohistoricus Charles Strozier. Een gesprek over zijn fascinatie voor Lincoln (en zijn alter ego ‘Gay Lincoln’).

Essay uit dBNg 2016#6, door Arthur Eaton
Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement!


  • img_9202Charles B. Strozier, Your Friend Forever, A. Lincoln (Columbia University Press 2016), 352 blz.


Lees verder

Setting Lincoln straight, by Arthur Eaton (with Charles Strozier)

credit-donnelly-marksMost biographers make psychological judgments about their subjects all the time – they simply don’t recognize them as such. Not psychohistorian Charles Strozier. A conversation.

by Arthur Eaton


Essay from dBNg 2016#6

  • Charles B. Strozier, Your Friend Forever, A. Lincoln (Columbia University Press 2016), 352 blz. (bestel)

img_9202Charles B. Strozier – Chuck – lives on a leafy street in Brooklyn, New York City. My girlfriend and I visited him on a sunny morning in October. I agreed to speak with him about his latest book on the friendship between Abraham Lincoln and Joshua Speed – Your Friend Forever. Strozier is a psychohistorian, which means that he writes history using insights from psychology. He has written about a wide range of topics, such as Christian fundamentalism in the United States, and survivors of the 9/11 attacks. His first book, Lincoln’s Quest for Union, was an acclaimed analysis of Abraham Lincoln’s inner life. And his work has been nominated for a Pulitzer Prize on two occasions. Strozier practices psychoanalysis in a second office downtown, but here in Brooklyn is “where the magic happens”. A portrait of his late father, also a well-known academic, looks out for him – and possibly down on him – from one of the walls of his otherwise book-lined study. Surrounding his father are five poster-size reproductions of the covers of his books. Whenever he mentions one of them during our conversation, he proudly points at the cover.

abraham-lincoln joshua-speed

Psychohistory has been a contested field for as long as it has existed. Historians are skeptical because psychohistorians focus on topics and questions that they consider unknowable – the subjectivity of historical figures; psychologists, in turn, have questioned the possibilities of applying psychological theories to people who cannot speak back, who are often, in fact, dead. But psychohistory has produced a number of very beautiful and sensitive works of scholarship, and Chuck is one of its greatest living representatives. By empathically engaging with his subjects, as he does with his patients in Manhattan, Strozier brings his characters to life – gives them texture and psychological depth. Strozier’s latest book, Your Friend Forever, looks into the much discussed relationship between Abraham Lincoln and his best friend, the businessman Joshua Speed. In a difficult period of his life – when he was young, poor and mourning the death of his first love, the future President spent four years of his life living in a room with Speed. This fact has spurred the imagination of many students of Lincoln’s life. Strozier’s latest book looks into this relationship closely. The following interview is a condensed version of a heavily caffeinated discussion about Abraham Lincoln, biography and psychoanalysis.


Lees verder

Losing our mind (English version)

By Arthur Eaton, philosopher and psychologist. He is currently preparing a Ph.D. at University College London. He is also active as a writer and illustrator.


A conversation with George Makari

English version of an essay in DBNg 2016#3

general headshot
Photo: Dominique Nabokov

George J. Makari is a psychiatrist, historian and psychoanalyst. He is Professor at Weill Cornell Medical College and Director of Cornell’s Institute for the History of Psychiatry. He lives and works in New York City. His first book, Revolution in Mind, is widely considered the crown of a decades-long debate in academia about the value of psychoanalysis – the so-called Freud Wars. In the book, Makari showed that psychoanalysis was not Sigmund Freud’s sole creation, and that his ideas were a synthesis of existing thought. The book preserved the beauty and the usefulness of psychoanalytic concepts, while it conceded to critics that the birth of the psychoanalytic movement was gritty and problematic. It won several prizes, and was hailed by defenders and opponents of psychoanalysis alike. Novelist Paul Auster judged that: ‘George Makari has written nothing less than a history of the modern mind’. Recently Makari published his second book, Soul Machine – he calls it a prequel – in which he traces the history of the mind further back. It is a riveting history that shows how the concept of the mind was born out of intellectual debates over the connection between body and soul in 17th, 18th and 19th century Europe. One of the story’s main protagonists is philosopher and physician John Locke. Makari argues that before Locke debates centered around an immaterial soul and a material body. Only by creating a third category – ‘the mind’ – Locke invented a material soul that could be either healthy or ill. As such, he became one of the founding fathers of the mental health profession.

I spoke with George Makari about the mind in a small coffeeshop in Bloomsbury, London. He chooses his words carefully, is wary of electronic recording devices, and pats the air while he speaks.

Arthur Eaton: You’re a psychiatrist and a historian. Can you tell me about your intellectual background and how you came to have your dual career?

George Makari: My family’s profession was traditionally in medicine, but my personal interest took me more towards the humanities and the letters. It seemed to me interesting to try to combine the two. While at medical school I learned about an institute for the study of the history of psychiatry at Cornell University. I became very excited about this, transferred schools to get to Cornell, and have been there ever since.

AE: When did you decide to train as a psychoanalyst?

GM: After my psychiatry residency I got a three-year fellowship to study historiography and German. I trained as a psychoanalyst simultaneously. At the time, I was working on the history of psychoanalysis, so it was a perfect fit. The Freud Wars were in full bloom, and it was quite exciting to pry open the different assumptions that went into the building of psychoanalysis, while also trying to think about clinical work from a psychoanalytic perspective.  I joined the Columbia psychoanalytic centre, which had a multiple models of the mind approach, so you weren’t committed to any particular viewpoint. Relative to other psychoanalytic institutes it was the most free-thinking. It was academically interesting too, as it was embedded in the Columbia University system rather than a freestanding institute. I received a great deal of support there to do work that actually questioned some of the assumptions of psychoanalytic theory.

AE: Soul Machine is the story of the invention of the modern mind. Your book shows how the idea of the mind was born out of discussions between philosophers, physicians and theologians about the nature of the soul and the body. I am interested in your perspective on current debates. What contemporary discussions is your book a ‘symptom’ of?

GM, laughs: You think it’s a symptom, I don’t! That is the nature of neurosis. Look, I have two offices. One where I write, and one where I see patients. I do a lot of psychotherapy. I try to cure my patients using a concept that some people in my department say doesn’t exist: the mind. Nobody writes a book without any investment in what’s happening in the present, and as much as presentism is a big problem in history, it’s inevitable. I was motivated by a number of strains in my surroundings. I work alongside psychiatrists who are extremely scientistic, and who make all sorts of dangerous claims about having solved the mind-brain problem. The truth is: they haven’t. An example of these claims becoming very concrete is the current notion that the mind is an information processing machine, a computer. This position is being supported by Google and IBM. A lot of money is being poured into the idea that Artificial Intelligence can do what you and I can do. Some propose that machines will take over many of our jobs. In my book you’ll find that the idea that our bodies are machines is very old. I see it as a dangerous, anti-humanist position that has very little being said against it at the moment. On the other hand, I see that the basic premise of mentalism, which undergirds secular liberal culture, is under attack from reductionistic scientists, postmodernists, and in part by religious fundamentalists.

AE: Postmodernists?

GM: For a long time, the field of the history of psychiatry was dominated by postmoderists, Foucaultians mainly. They have looked at the discipline of psychiatry as exclusively a form of social control. But I think it is important to remember that Foucault never cured anyone. My book is an attempt, however small, at contributing to these debates. I adopted a historical position to the problem, and I came up with historical answers.

AE: There is an important link between religion and the concept of the mind in your book.

makari (1)

GM: An important argument in my book is that the concept of the mind was created by John Locke in response to both the changing views of Nature as well as his concerns about religious fanaticism. When Locke arrived in London after his studies in Oxford, he wrote a letter to his father saying: ‘the whole town has gone mad.’ In the letter, he described how there were I-heard-it-from-God prophets on every corner of the street. Religious enthusiasm and the political instability it created spurred him on to investigate the limits of human understanding. It resulted in his famous book entitled An Essay Concerning Human Understanding (1689). In the essay, Locke argued that there is such a thing as the mind, and that it has the capacity for empirical knowledge, but he crucially added that this knowledge is fallible and therefore does not have the right to make absolute claims.

AE: Your book shows how the changing debates over the materiality or immateriality of the soul brought with them changing conceptions of normality and abnormality. You give us this lovely quote by the playwright Nathaniel Lee: ‘I asserted the world was mad, the world asserted I was mad, and confound them, they outvoted me.’ Where do you position yourself in contemporary debates about this subject? Is the standardization of diagnosis of any concern to you? And does your historical work help you in any way to reflect on it?

GM: Freud was not the first to problematize the reification of mental illness. Locke spoke about everyday misassociations, everyday madnesses of life. With his work you start to see that normality is riddled with irrationality. The construction of the mind as a fallible, natural object necessarily meant that there couldn’t be such bright boundaries between madness and sanity. The brightest boundaries occur through a more biological view that looks at the brain and isn’t very much interested in individual differences. It is interested in the unified functioning of an object, a scientific object – the brain. There is a very sharp distinction between normality and abnormality in the brain, or at least there has been. That has been part of the challenge of being a good psychiatrist: to be able to tack back and forth between thinking about the brain and its functioning, and honoring individual differences, and their capacity to be quite unusual but  not pathological. We know so little about the biological differences and mental differences that the rush to pathologize can be very dangerous. On the other hand, it is only through using these concepts that we have some empirical guidance regarding certain kinds of treatments. To throw them out completely would be wrong.

AE: Do you see us losing the concept of the mind to neurodeterminism?

GM: I am very worried about the collapse of the mind-body problem into a pseudo-solution.  The history of psychiatry is a history of cautionary tales regarding such false answers. Because history provides so many examples of things gone wrong, I think that has made me a very careful psychiatrist. To me, the neuro-utopians are very scary. I will be on a panel at a science festival soon called: ‘My neurons, My self’. The truth is that the bridge between what science sees as the brain and that of internal experience is not even nearly built. That is not to say that there will never be a bridge. I think it is possible that in a hundred years there will be more of one.  What I worry about is the people who say we are already there. Don’t get me wrong: reductionism is an important tool. It says: I’m going to think about this small part of the problem, change one variable, and see what happens downstream. The problem is when people start to confuse the one variable and what happens downstream with the whole problem. That is why neuro-utopians are dangerous. They confuse a part with the whole. I’ll tell you what the harm is through an historical example: lobotomy. Lobotomy was the most scientifically established treatment in American psychiatry the 1950s. The lobotomists played the game by all the rules of science. From the perspective of science, they were doing the right thing. This was no quackery. Now we know that scooping out parts of a person’s brain was the wrong idea, because in almost all serious mental ilness there is not just one location that’s disturbed. We now know that a lot of people got hurt unnecessarily through lobotomy, even though science seemed to say it was right at the time.

AE: How do you see the future of the mind?

GM: I see the mind as a construction of not only philosophical forces, but political, medical, and scientific forces. Its future is going to be affected by all of those domains. Unhappily for philosophers, the philosophical impact is probably the least. Political impact is huge, as I have tried to show in the book. I think scientific innovation and medical interventions are going to be the wildcards that determine the future of the mind as well. I would say, for instance, that if religious fundamentalism continues to grow, mentalism will necessarily decrease. If liberalism is under siege, the notion of a contingent mind that undergirds toleration and the notions of life, liberty and the pursuit of happiness will also diminish. I am very worried about religious fundamentalism today. While the notion of the mind is disappearing as a result of the current climate of neurodeterminism, religious fundamentalism – in various guises – is on the rise.