Wat is een klimaatroman?

Het klimaatprobleem is nauwelijks een thema in de hedendaagse literatuur. Is dat ondanks de actualiteit en onvoorstelbare omvang ervan, of is deze afwezigheid daar juist aan te wijten? Wat bindt en onderscheidt de schaarse voorbeelden van klimaatfictie en -poëzie? Fiep van Bodegom ging op onderzoek uit. Door Fiep van Bodegom.


Lees verder

Een als emancipatie vermomde stap achteruit

Begin mei verscheen bij Atlas Contact de bloemlezing Queer, waarin 44 LHBT-hoogtepunten uit de naoorlogse literatuur van Nederland en Vlaanderen bijeengebracht worden. Bloemlezingen zijn bedoeld ter kennismaking, maar ook om de opgenomen teksten in een bepaald daglicht te stellen. In het geval van Queer is overduidelijk welk daglicht de samenstellers voor ogen hadden: alle teksten in de bloemlezing bevinden zich buiten het dominante gender- of seksualiteitsdiscours en kunnen dus gelezen worden als literatuur over queerness. Maar waarom moest er nu een bundeling komen van juist deze 44 teksten? Door Obe Alkema.


Lees verder

De waarde van waarden: schrijvers en lezers in een veranderende wereld

De schrijver is niet meer alleen schrijver, maar ook publieke intellectueel, mediapersoonlijkheid en celebrity. Via teksten, optredens en sociale media beïnvloeden auteurs politiek en maatschappij. Hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Yra van Dijk bespreekt een reeks recente voorbeelden van zulk engagement in het licht van recent Nederlands onderzoek. Door Yra van Dijk.

Maart 2017. Het is het laatste weekend voor de verkiezingen, en vele stemmen roeren zich in het publieke debat. Opvallend is dit jaar hoeveel van die stemmen aan schrijvers toebehoren. ‘Ongevraagd advies’, geeft de Dichter des Vaderlands bijvoorbeeld in een gedicht in NRC Handelsblad: gooi je stem niet te grabbel, is de strekking van Esther Naomi Perquins vers. Een dag later in die krant politieke columns van Christiaan Weijts en Ilja Pfeijffer, en een opiniestuk over stemgedrag van schrijver Philip Huff. Op de zaterdagmiddag daarna woon ik de opnamen van Hier is… Adriaan van Dis bij, waar Hillary Mantel spreekt over geweld in heden en verleden. Zaterdag op Facebook David van Reybrouck over zijn speech in de Bundestag, en Alma Mathijsen over de Women’s March die ze die middag bijwoonde. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de 24 toekomstverhalen in het vlak voor de verkiezingen verschenen Als dit zo doorgaat, de door Auke Hukst bij Ambo|Anthos gebundelde krachten van een groep schrijvers die verontrust is over het ‘trumpisme’ en het populisme.


Essay uit dBNg 2017#2


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *

Lees verder

Kunst tussen bewustzijn en ‘onbewustzijn’

Wanneer de natuurwetenschappen zich op het terrein van de geesteswetenschappen wagen, klinkt al gauw het verwijt dat zij ‘reductionistisch’ te werk gaan. In zijn nieuwe boek Ons creatieve brein verweert Dick Swaab zich tegen dit verwijt. Een neurobioloog die in de hersenen speurt naar de fysieke bron van onze schoonheidservaring, kan nog best zelf dingen mooi vinden. Of, als zijn object de liefde betreft, zelf verliefd worden. Arnold Heumakers twijfelt er geen moment aan, maar wijst er op dat argwanende geesteswetenschappers iets anders bedoelen als zij hun collega’s uit de bètawetenschappen van reductionisme betichten. Door Arnold Heumakers.

Wat geesteswetenschappers dwarszit, is een vorm van extreme eenzijdigheid: ingewikkelde fenomenen die worden teruggebracht tot een al te simpele kern, onder verwaarlozing van alle andere aspecten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de darwinisten die zich sinds de jaren negentig van de vorige eeuw met literatuur en kunst bezighouden. Zij kunnen vanuit evolutionair perspectief uitstekend verklaren waarom mensen verhalen vertellen, muziek maken of tekeningen vervaardigen. Verhalen versterken de empathie die onze sociale aard vereist, en net als muziek stimuleren ze de onderlinge cohesie. Beeldende kunst creëert een virtuele werkelijkheid, die we met magie en ritueel beter aankunnen dan de ongrijpbare echte werkelijkheid.


Essay uit dBNg 2017#2

   

   


* Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement! *

Lees verder

Het eigenaardige aan zwangerschap, door Daan Stoffelsen

Maggie Nelsons De Argonauten verovert na de VS nu ook Nederland. Daan Stoffelsen legt het naast Pamela Erens’ Eleven hours en een aantal andere recente boeken over de vrouwelijke ervaring, en ontdekt hoe juist dit boek overtuigt – door te blijven vragen.

Essay uit dBNg 2016#6, door Daan Stoffelsen
Abonnees lezen meer. Neem ook een abonnement!


  • Mnelson-enaggie Nelson, The Argonauts (Graywolf Press 2015; 2016), 160 blz. (bestel)
  • Vnelson-nlertaald als: De argonauten (Atlas Contact 2016; vert. Nicolette Hoekmeijer), 176 blz. (bestel)
  • Perensamela Erens, Eleven Hours (Tin House Books 2016), 176 blz. (bestel)

 


Lees verder

Over vriendschap en vergiffenis

Door David Rijser, docent klassieken aan de Universiteit van Amsterdam en criticus voor NRC Handelsblad. Onlangs verscheen van zijn hand Een telkens nieuwe oudheid.


Op 23 april jongstleden was het vierhonderd jaar geleden dat zowel Shakespeare als Cervantes stierf. Wat verbindt en onderscheidt deze grootheden van de Europese literatuur, beiden wegbereiders van de literaire moderniteit? Hoe komt het dat de reputatie van de een groeit en die van de ander stagneert? En, is dat eigenlijk terecht?

Essay uit DBNg 2016#3

Shakespeares tragedies eindigen steevast met de dood. De voorlaatste, Antony and Cleopatra, tien jaar voor de dood van de bard zelf geschreven in 1606, voorziet mede daarom als slotakkoord in de zelfmoord van de Egyptische koningin uit de titel. Cleopatra was non humilis mulier zoals Horatius het noemde, ‘niet van de straat’, en paste ervoor om in de triomftocht van de latere keizer Augustus te figureren toen ze verslagen was en de man van haar leven, Antonius, eveneens door zelfmoord verloren had.

Cleopatra is in haar laatste minuten van een zelfs naar Shakespeares maatstaven ongewone, maar tegelijkertijd paradoxale grandeur: ironisch en oprecht, berustend en strijdbaar, zelfbewust en nederig tegelijk. Met de slang die haar moet doden aan haar arm, bidt ze haar hofdame Charmian tot stilte: ‘Peace, peace! Dost thou not see my baby at my breast,/ that sucks the nurse asleep? […] As sweet as balm, as soft as air, as gentle/ – O Antony!’ De soldaat die Cleopatra in leven had moeten houden, komt vervolgens te laat om haar te ‘redden’; en Charmian, ook vergiftigd, kan nog net zeggen: ‘It is well done, and fitting for a princess,/ descended of so many royal kings/ Ah, soldier…’

Charmians laatste woorden zijn net zo enigmatisch als het karakter van haar bazin Cleopatra. T.S. Eliot zag in het ‘Ah, soldier’ voor het eerst dat juist die ongrijpbaarheid de sleutel tot Shakespeares genie was: het kan alles betekenen (‘als je eens wist’ maar net zo goed ‘wat een ongelukkig moment om elkaar te ontmoeten, leuke man!’). ). Juist Shakespeares ‘meerduidigheid’, zijn vermogen niet veel maar juist weinig in zijn werk te expliciteren en het daardoor zo veelzeggend te laten lijken – een kwaliteit die Keats ooit negative capability noemde – maakt de stukken zo fascinerend. Dat deze zo diep tragische en diep ontroerende scène op een gekke manier tegelijkertijd geestig is, illustreert dat eens te meer.

Modernisme en tragikomedie

cervantes

Iets vergelijkbaars, maar omgekeerd, geldt voor het slot van de Don Quijote van Cervantes: de dood van de Don, die zijn verstand terug heeft en daarom niet meer kan en wil leven, is juist omdat de scène zo komisch is hartverscheurend treurig. Men smeekt hem in zijn eigen fictie te blijven geloven, maar vergeefs. Iedereen aan het sterfbed is vastberaden in liefde voor en trouw aan de gek; niemand wil hem verstandig zien, al helemaal niet als dat zijn dood betekent. De bizarre scène, waarin alle boeren- en echte slimmen een halve gare smeken om niet alleen te blijven leven, maar vooral halfgaar te blijven, is niet alleen ontroerend; die ontroering zegt zo enorm, eigenlijk onzegbaar veel: over de ernst van de dood, de aard van het leven, de rol van plezier, en de waarde en beperking van oprechte affectie.

Cervantes en Shakespeare hebben wel meer gemeen dan hun ragfijne vermenging van het tragische en het komische. Op 23 april jongstleden was het bijvoorbeeld vierhonderd jaar geleden dat zij op twee heel verschillende plekken tegelijkertijd de laatste adem uitbliezen, in Madrid en in Stratford-upon-Avon. Toegegeven: hun fatale en laatste dag was wel de 23ste april, maar toch niet dezelfde dag, omdat de Spanjaarden de Gregoriaanse en de Engelsen de Juliaanse kalender gebruikten, en de laatsten het verschil daartussen pas in 1752 door middel van een correctie van twaalf dagen bijstelden. Maar toch schuilt er in de coïncidentie een vorm van culturele rechtvaardigheid, die blijkt uit een aantal frappante overeenkomsten tussen beide auteurs. Tegelijkertijd laat de vergelijking tussen beiden ook grote verschillen zien, die ons iets zeggen over het culturele leven van vandaag.

* Abonnees lezen verder. Neem ook een abonnement! *

Bent u al abonnee, maar ziet u hieronder niet waarvoor u kwam? Logt u dan eerst even in via 'Online toegang' in het menu hierboven?