2016#1 in de maak!

2016#1

In februari verschijnt het eerste officiële nummer van De Nederlandse Boekengids. Daarin vindt u – net als in het nulnummer, dat nog steeds in de handel is – essays over pas verschenen boeken, de rubrieken Herlezen, Bibliotheek en Het boekenbedrijf, en signalementen van nieuwe en nog te verschijnen titels.

Het nummer bevat essays van Maarten Asscher, Pieter van den Blink,  Arthur Eaton, Rob Hartmans, Siegfried Huigen, Henk Kern, Tracy Metz, Marja Vuijsje, Boudewijn Walraven en David Rijser en tips van Dorrit van Dalen, Harry van Dalen, Maarten Hajer, Arjen Mulder, Merlijn Olnon, Willem Otterspeer, Frans Saris en Esther Wils.

Verschijning De Nederlandse Boekengids

Investeer in uw nieuwsgierigheid en in de cultuur van het boek: neem een abonnement!

2015#0

Eind oktober 2015 verscheen het nulnummer van een nieuw tijdschrift op de Nederlandse markt, onbescheiden gemodelleerd naar The New York Review of Books. In de tweemaandelijkse DNBg vindt u essays naar aanleiding van recente non-fictie, korte signalementen van pas verschenen en nog te verschijnen boeken en een aantal terugkerende rubrieken: Herlezen, Bibliotheek, Het Boekenbedrijf, Brieven. De bijdragen zijn van de hand van specialisten in de diverse disciplines en van begaafde vakjournalisten.

DNBg wil de bevindingen van de wetenschap dichter bij het publiek brengen en de uitwisseling tussen de verschillende vakgebieden bevorderen. Het biedt een podium voor langere beschouwingen die de reguliere recensie te boven gaan.

Om deze missie te volbrengen is uw hulp nodig. Schaf ter ondersteuning van een bloeiende Nederlandse boekencultuur en een vruchtbaar debat tussen publiek en wetenschap een pakket aan van het nulnummer (1 + 1 om weg te geven!) en neem en/of geef als dat u bevalt ook een abonnement.