2016#3 (23 juni 2016)

← naar 2016#2

naar 2016#4 →

de Nederlandse Boekengids 2016#3
ISBN 9789492476012
bestel los | neem een abonnement | download de pdf (voor abonnees)

REDACTIONEEL
door Esther Wils

DEFENSIE
Defensie in vrije val
Door Ko Colijn

“Nederland heeft een traditie van zich verschuilen achter andermans rokken, als het defensie aangaat. De krijgsmacht is na decennia van ontmanteling zodanig uitgekleed dat ze internationaal in haar hemd staat en nagenoeg weerloos is.”

BIOLOGIE
Klimaatverandering tussen woede en wetenschap
Door Arjen Mulder

“Met de huidige, verwoestende levensstijl, door ondernemers opgedreven en door overheden gesanctioneerd of gedoogd, zingen we het niet lang meer uit. George M. Woodwell, Amerikaans ecoloog en oprichter van het wereldbefaamde Woods Hole Research Center in Massachusetts, en de even vermaarde Duitse klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber slaan op verschillende toon alarm.”


ECONOMIE
Als de euro het antwoord is, kan iemand dan de vraag herhalen
Door David Hollanders

“Hoe ontstond de euro, hoe handhaaft deze exoot zich nu en welke onbedoelde bijwerkingen heeft hij? Vier linkse economen maken zich zorgen over de ondermijning van de democratische beginselen, die in zijn kielzog Europa is binnengedrongen.”

BIBLIOTHEEK
Oxford
Door Jacob Zwaan

PSYCHIATRIE
Losing Our Mind
Door Arthur Eaton

“Een gesprek met George Makari”

ASTRONOMIE
De man die zonder kijker verder keek
Door Ad Maas

“‘De Groningse astronoom Jacobus Cornelius Kapteyn (1851–1922),’ zo schrijft P.C van der Kruit in de eerste zin van zijn biografie, ‘wordt gezien als de grondlegger van de spectaculaire bloei van de Nederlandse sterrenkunde.’ Rond 1900 begon deze inderdaad aan een verbazingwekkende opmars, die tot ieders verbazing nog altijd voortduurt. Hoe kan het dat zo’n klein land, waar het vanwege licht, damp en stof amper nut heeft een kijker omhoog te richten, na Amerika en Groot-Brittannië tot ’s werelds derde astronomische grootmacht is uitgegroeid?”

HERLEZEN
Huizinga’s zelfportret
Door Willem Otterspeer

“Belangstelling was een onvertaalbaar woord, een begrip dat vrijheid en noodzaak inhield, zwerven en thuiskomen.”

HET BOEKENBEDRIJF
Eigentijdse kunstenaarsboeken in een befaamde bibliofiele collectie
Door Laurens van Krevelen

“De KB beheert de nalatenschap van het echtpaar Koopman, bestemd voor het onderhoud en de uitbreiding van hun collectie bibliofiele Franse uitgaven. Het is de vraag in hoeverre de moderne kunstenaarsboeken die worden aangekocht in die collectie passen.”

KORT
Tien opmerkelijke titels uit binnen- en buitenland
door Maarten AsscherRob Hartman, David Hollanders, Ruth Kief, Beate Roessler, Daan Stoffelsen, Christiaan Roodenburg, Daan Stoffelsen en Esther Wils

FILOSOFIE
De comeback van een tweedehands emotie
Door Kim Schoof en Lodewijk Verduin

logo defusie

“Hoewel de eerste Tinderbaby’s inmiddels geboren zijn, houdt de vaste relatie met één partner stand als liefdesnorm. Wordt het in een veranderde wereld (emancipatie, liberalisme, internet) geen tijd voor een heroverweging van die traditie? Zowel nrc.next-columnist en filosoof Simone van Saarloos (25) als Alain Badiou (79), mastodont van de hedendaagse filosofie, beantwoorden de vraag met een volmondig ‘ja’, zij het met heel verschillende uitkomsten.”

KUNSTGESCHIEDENIS
Kroniek van een zondagskind
Door Mariëtte Haveman

SOCIOLOGIE
Het calvinisme van de popcultuur
Door Sjoerd van Hoorn

“In 1900 publiceerde een jonge schrijver uit Lübeck een monumentale roman over de bloei en ondergang van een familie van protestantse kooplieden uit het noorden van Duitsland. De roman, Buddenbrooks. Verfall einer Familie van Thomas Mann (1875-1955), is een schoolvoorbeeld van literatuur als sociale wetenschap. Een sociologie, niet empirisch, maar van de verbeelding – en de literaire evenknie van Max Webers studies naar het verband tussen protestantisme en kapitalisme. Marc Alizarts recente Pop théologie trekt het verband tussen protestantisme, kapitalisme en culturele productie radicaal door naar de hedendaagse popcultuur en de American dream. Is de moderne consument zonder het te beseffen eigenlijk een calvinist?”

FILOLOGIE
De verlossing der mensheid
Door Geertjan de Vugt

“Over filologie en geschiedschrijving in het werk van Daniel Heller-Roazen”

LITERATUUR
Over vriendschap en vergiffenis
Door David Rijser

“Bij de vierhonderdste sterfdag van Shakespeare en Cervantes”

OP KOMST
keuze van de redactie
door Joop Hopster, Helen Westerik en Esther Wils

  • Robert Gerwarth, The Vanquished. Why the First World War Failed to End, 1917-1923 (Allen Lane, augustus 2016), 352 blz.
  • Gerard Toal, The Near Abroad. Putin, the West and the Contest for Russia’s Rimlands (Oxford University Press, augustus 2016), 272 blz.
  • Pieter Van Ostaeyen, Staat van terreur. De jihadistische revolutie (Uitgeverij Polis, juli 2016), 176 blz.
  • Chams Eddine Zaougui, Dictators. Een Arabische geschiedenis (Uitgeverij Polis, augustus 2016), 320 blz.
  • Bas Heijne, Vervuld verlangen. Nieuw licht op het lustprincipe (Ambo|Anthos, augustus 2016), 120 blz.
  • Byang-Chul Han, Smooth. De redding van het schone (Van Gennep, augustus 2016), 128 blz.

 

← naar 2016#2

naar 2016#4 →