Thierry Baudet en de erfenis van de jaren dertig (noten)


Noten bij ‘Thierry Baudet en de erfenis van de jaren dertig’

[1] Rob Hartmans, β€˜Thierry Baudet, of de wederopstanding van de organische intellectueel’, id., Grondsop en verwarring. Essays over intellectuelen en hun illusies 2 (Soesterberg, 2013), 331-348. In zijn recente pamflet Breek het partijkartel! smeedt Baudet een aantal in mijn tekst ver uiteen liggende opmerkingen aaneen tot een β€˜citaat’ waaruit zou moeten blijken dat ik heel enthousiast ben over een van zijn boeken.

[2] Brief aan Friedrich von Preen, 24 juli 1889, in: Jacob Burckhardt, BriefeΒ IX (Basel, 1980), 203.

[3] Thierry Baudet, De aanval op de natiestaat (Amsterdam, 2012), 274-278. Hierna beweert de auteur ook nog dat het fascisme en nationaalsocialisme niet nationalistisch waren. Voor meer voorbeelden van zijn demagogische schrijf- en redeneertrant, zie mijn in noot 1 genoemde essay.

[4] Thierry Baudet, β€˜Meer navolgers Gilles?’, Nieuw Letterkundig MagazijnΒ XXXIII: 2 (december 2015). Dat hij niet terugdeinst voor een flirt met duistere tradities uit de jaren dertig, blijkt ook uit de redevoering die hij in 2014 hield tijdens de zogenaamde IJzerwake, de bijeenkomst van rechtsradicale Vlaamse nationalisten die nog altijd geen afstand nemen van de Vlaamse collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog: https://www.youtube.com/watch?v=p7oQuTixaCE&t=148s

[5] Https://forumvoordemocratie.nl/actueel/toespraak-thierry-baudet-alv-fvd-2017.

[6] Menno ter Braak, Het nationaal-socialisme als rancuneleer, id., Verzameld werk, deel 3 (Amsterdam, 1980) 587.