Verzendadres en -voorkeuren

Welkom als abonnee!
Geeft u hieronder nog even het verzendadres en eventuele verzendvoorkeuren op, zodat wij de Nederlandse BoekengidsΒ kunnen bezorgen zoals u dat wilt?