๐Ÿ—“๏ธ Geschiedenislessen van een democratisch edelman
๐Ÿ–‹ Arnold Heumakers

Hoewel de titel anders doet vermoeden, biedt Het Ancien Rรฉgime en de Revolutie de hedendaagse lezer niet louter historische sensatie. Arnold Heumakers leest de recent vertaalde Tocqueville en treft een actuele reflectie op democratie.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Identiteitspolitiek, โ€˜cโ€™est un peu lโ€™affaire Dreyfusโ€™
๐Ÿ–‹ Marjolijn Voogel

Dat identiteit ons momenteel bezighoudt is een understatement. Maar of dat ook altijd tot een begrip van identiteit leidt โ€“ Nathalie Heinich betwijfelt het. Marjolijn Voogel sprak met de Franse wetenschapper, die ons al te beladen identiteitsbegrip met sociologisch instrumentarium fileert.

Lees verder

Het spiegelpaleis van Romain Gary
๐Ÿ–‹ Marjolein Corjanus

Bij de Franse schrijver Romain Gary (1914-1980) weet je nooit wat echt of onecht is. Hij trok niet alleen spiegelpaleizen op in zijn werk, maar ook in zijn leven. Pas na zijn dood werd bekend dat Gary schuilging achter de succesvolle auteur ร‰mile Ajar, een pseudoniem, gespeeld door een gewillige neef die de Prix Goncourt in ontvangst nam. Marjolein Corjanus bespreekt het leven en werk van deze bijzondere schrijver, van wie het eigenzinnige oeuvre onlangs verscheen in de Plรฉiade-reeks.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Decadentie, fascisme en Joodse zelfhaat: over Cioran & Sebastian
๐Ÿ–‹ Arnold Heumakers

Aan de hand van de levens en werken van twee Franse Roemenen, denker Emil Cioran en romancier Mihail Sebastian, vertelt Arnold Heumakers hoe hun omgang met de vragen van hun tijd โ€“ antisemitisme, Westerse decadentie, de joodse identiteit, fascisme en communisme โ€“ hun verstrengelde levenspaden onherroeppelijk tekenden.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Je est un autre: over identiteitspolitiek
๐Ÿ–‹ Marjolijn Voogel

In Nederland en daarbuiten wordt het politieke debat steeds vaker uitgevochten langs de lijnen van identiteit en de aanspraak op erkenning die verschillende groepen maken. Marjolijn Voogel bespreekt drie nieuwe titels die de zin en onzin van identiteitspolitiek ontleden, en hoopt zo een manier te vinden om met de verdere polarisering tussen identiteiten om te leren gaan.ย 


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Herziening van l’Hexagone
๐Ÿ–‹ Marjolijn Voogel

In Frankrijk verschijnt het ene boek na het andere waarin de neergang van 's lands culturele grandeur betreurd wordt. Die grandeur vervulde lang een voorbeeldfunctie voor Nederland โ€“ ondanks een voortdurend wederzijds onbegrip tussen beide landen. Marjolijn Voogel bespreekt een aantal recente boektitels die deze spagaat belichamen: hoe kunnen we hedendaagse sociaal-economische, culturele, literaire en politieke veranderingen in Frankrijk begrijpen en wat kan Nederland daarvan leren?


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


De kunst om de kunst te verbergen. In memoriam Henk Wesseling
๐Ÿ–‹ Willem Otterspeer

Henk Wesseling schreef monografieรซn, essays en columns maar was bovenal historicus van beroep, hoewel geen 'beroepshistoricus'. Willem Otterspeer vertelt over de sprezzatura van deze zeer on-Hollandse intellectueel. Door Willem Otterspeer


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


โ€˜The colored bathroom is a mile awayโ€ฆ!โ€™. Fassins morele economie van het leven
๐Ÿ–‹ Marjolijn Voogel

Het bestaan van ongelijkwaardige levens is naar zijn eigen zeggen de drijfveer van de Franse antropoloog Didier Fassin. In een compact en strak opgezet betoog beargumenteert Fassin in Punir wat straffen is, waarom men straft en wie men kiest te straffen. De methode die Fassin gebruikt om tot een kritische theorie van het straffen te komen, is een combinatie van etnografie en genealogie naar Foucault en Nietzsche. De eerste bracht met Discipline, toezicht en straf de ontstaansgeschiedenis van het straffen over een korter tijdsbestek in kaart; in De genealogie van de moraal keek Nietzsche naar de langere termijn. Met hun werk in de hand betoogt Fassin hoe gemeenschappen waarin de sociale orde werd hersteld door een schuld te vereffenen aan degenen die iets was aangedaan, zich ontwikkelden naar een samenleving waarin het lijden de norm werd als boetedoening voor een fout, en de cruciale rol van de kerk daarin. Fassin spreekt van een overgang van โ€˜een affectieve economie van schuldโ€™ naar een โ€˜morele economie van vervolgingโ€™. Niet compensatie maar straf werd in de loop van de tijd de reactie op de overtreding van regels of wetten in de samenleving. Dat roept de vraag op naar de rechtvaardiging voor het straffen.ย Doorย Marjolijn Voogelย 


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Van oude en nieuwe Fransen: onder existentialisten en declinisten
๐Ÿ–‹ Henk Wesseling

In Memoriam: Henk Wesseling (1937-2018)

De Nederlandse Boekengids neemt afscheid van een bevlogen lezer en schrijver (en een groot fan) โ€“ gestorven in het harnas, als altijd onvermoeibaar doorwerkend,ย onder andere aan een stuk over Emmanuel Le Roy Ladurie en de Koude Oorlog in Frankrijk voor dNBg. Wat een verlies voor de Nederlandse Letteren, maar wat een geluk dat we zijn omvangrijke oeuvre hebben om te lezen, te herlezen en hem te herinneren.

(Binnenkort leest u bij ons het In Memoriam van collega en vriend Willem Otterspeer.)


Toen ik in de zomer van 1955 op het Gare du Nord uit de trein stapte voor wat mijn eerste bezoek aan Parijs zou worden, maakte zich terstond een licht gevoel van opwinding van mij meester. Ik liep kordaat naar het metrostation om daar, zoals ons geleerd was, een โ€˜carnet de dixโ€™ te bestellen, het eindpunt van de metrolijn op te zoeken (Porte dโ€™Orlรฉans) en bij de juiste halte (Odรฉon) uit te stappen. Eenmaal boven de grond bevond ik me in het hart van Saint-Germain-des-Prรฉs, de buurt die met de cafรฉs Les Deux Magots en Flore, waar Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir hun boeken schreven, toen eerst en vooral de โ€˜chasse gardรฉeโ€™ van de existentialisten was.ย Door Henk Wesseling


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Kepel versus Roy: radicalisering van de islam of islamisering van radicalisme?
๐Ÿ–‹ Michiel Leezenberg

Frankrijk is vanwege haar (post-)koloniale verleden in veel opzichten de Europese frontlinie als het gaat om islamitisch radicalisme, en dus ook de proeftuin bij uitstek voor het formuleren van een Europees antwoord. Hoe het land dit tussen Macron en Le Pen probeert te doen is van groot belang voor Europa. In de discussie over het Franse beleid zijn twee experts dominant, Gilles Kepel en Olivier Roy, heren die principieel met elkaar van mening verschillen over de aard van het islamitisch geรฏnspireerde terrorisme: Kepel spreekt van 'radicalisering van de islam' en Roy van 'islamisering van radicalisme'. Michiel Leezenberg laat zien hoe fundamenteel dat verschil van mening is, en de implicaties daarvan.ย Door Michiel Leezenberg


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids