๐Ÿ—“๏ธ Geschiedenislessen van een democratisch edelman
๐Ÿ–‹ Arnold Heumakers

Hoewel de titel anders doet vermoeden, biedt Het Ancien Rรฉgime en de Revolutie de hedendaagse lezer niet louter historische sensatie. Arnold Heumakers leest de recent vertaalde Tocqueville en treft een actuele reflectie op democratie.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


๐Ÿ—“๏ธ Visies op het Nederlandse koloniale rijk
๐Ÿ–‹ Caroline Drieรซnhuizen

Nederland is trotser op zijn koloniale verleden dan welk land ook. Tegelijkertijd klinkt ook hier de wens om een meer kritische benadering. De bundel The Dutch Empire between ideas and practices, 1600-2000ย schetst een lange ideeรซngeschiedenis van de uiteenlopende visies op het kolonialisme. Caroline Drieรซnhuizen vraagt zich af of de bundel erin slaagt om die geschiedenis in al haar complexiteit te vatten.
Lees verder

๐Ÿ—“๏ธ Ierse sporen van geweld, een Brexit-perspectief
๐Ÿ–‹ Joost Augusteijn

De impact van de afscheidingsstrijd in Ierland eind vorige eeuw is nog altijd merkbaar. De huidige Brexit-perikelen drukken op het oude zeer en het conflict dreigt opnieuw op te leven. Joost Augusteijn leest Patrick Radden Keefes Zeg niets, dat toont waartoe het geweld van weleer kan leiden.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Foucault en de flikkerbeweging, uit de eerste hand
๐Ÿ–‹ Gert Hekma

Eind jaren zeventig vond de homobeweging van Nederland inspiratie in het progressieve denken en doen van Frankrijk, schrijft Gert Hekma. Van het werk van Michel Foucault ging een grote invloed uit: zijn notie van homoseksualiteit als veranderlijke lichaamsbeleving in plaats van vaststaande identiteit was revolutionair.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Herinnering in tijden van Instagram
๐Ÿ–‹ Yra van Dijk en David Duindam

Maandag 27 januari 2020, International Holocaust Remembrance Day. Een toerist maakt in het Anne Frank Huis een foto van Anneโ€™s kamer en plaatst die vervolgens op Instagram. Heeft zij nu een herinnering gecreรซerd? Voor wie? En aan wat? Aan Annes leven in de onderduik, of aan haar eigen aanwezigheid op een authentieke, historische plek? Yra van Dijk en David Duindam gaan in recente wetenschappelijke publicaties op zoek naar antwoorden op de vraag hoe herinnering digitaal wordt geherdefinieerd.


Lees verder

Nieuwe rotzooi, maar wel duurder: een eeuw Amsterdams vastgoed
๐Ÿ–‹ Tim Verlaan

Ondanks hun enorme invloed op onze leefomgeving, zijn de activiteiten van projectontwikkelaars meestal in nevelen gehuld. Twee boeken over de Amsterdamse vastgoedbranche brengen daar verandering in. Stadshistoricus Tim Verlaan schetst hoe ontwikkelaars er de afgelopen eeuw te werk gingen, en hoe ze er in slaagden hun stempel op het straatbeeld te drukken.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Secularisme en feminisme: een noodzakelijk huwelijk?
๐Ÿ–‹ Pol van de Wiel

De westerse moderniteit bracht een nieuwe orde van vrouwenonderwerping met zich mee, betoont Pol van de Wiel. Juist in tijden van democratisering en secularisering werd zekerheid gezocht in strikte sekseverhoudingen en hiรซrarchische instituties, zoals het huwelijk. Niet iedereen kon zich hierin vinden: zo is de echt in het werk van Mary Wollstonecraft de centrale steen des aanstoots.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


๐Ÿ“Œ โ€˜Mensenrechten zijn even geen prioriteitโ€™: de politiek van mensenrechten in historisch perspectief
๐Ÿ–‹ Renรฉ Koekkoek

Het jubelmoment van de internationale mensenrechtenbeweging met superstar-secretaris-generaal Kofi Annan is definitief voorbij. De beloften van rechtvaardigheid ten spijt, wordt het huidige tijdperk gekenmerkt door groeiende sociaaleconomische ongelijkheid. Deze ontwikkeling vindt weerklank in de historische wetenschap, toont Renรฉ Koekkoek: ook daar is ten aanzien van mensenrechten niet langer sprake van een triomfantelijk discours.


Lees verder

โ€˜For we are all your scholarsโ€™: leven en werk van Adam Smith (1723-1790)

Ondanks zijn status als beschermheilige van het liberalisme en grondlegger van de economische wetenschap waren Adam Smiths hoofdwerken The Theory of Moral Sentiments (1759) en The Wealth of Nations (1776) tot voor kort niet in het Nederlands te lezen. Ruim twee eeuwen later is het eindelijk zover: in 2018 verscheen Theorie van de Morele Gevoelens bij A & W Uitgevers, in juni 2019 De welvaart van landen bij Boom. Niels Springveld beschrijft hoe de twee boeken zich tot elkaar verhouden en gaat na wat er klopt van Smiths reputatie als marktfundamentalist.ย 


Lees verder

Hebben Marx en Engels ons nog iets te melden? Drie recente intellectuele biografieรซn
๐Ÿ–‹ Camille Creyghton

150 jaar geleden verscheen het eerste deel van Marx' Das Kapital. Het bleek aanleiding voor betrekkelijk weinig festiviteiten, maar des te meer voor biografische herevaluaties. Cultuurhistorica Camille Creyghton legt drie recente monsterbiografiรซn van Marx en Engels naast elkaar, vraagt wat we nog aan deze oude kerels hebben, en komt tot de conclusie dat juist het feit dat hun werk niet voorspellend is gebleken, ons de vrijheid geeft met hun ideeรซn aan de haal te gaan. Een uitnodiging.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids