๐Ÿ—“๏ธ Wij meisjes op het strand: een andere kijk op nostalgie
๐Ÿ–‹ Maarten De Pourcq

Odysseus en Penelope, de visser en de vissersvrouw; nostalgie kent twee kanten. Maarten De Pourcq toont hoe het minder bevoorrechte perspectief, het secundaire, symbool staat voor een modern levensgevoel van verlangen en ontworteling. Dit stuk stond op de longlist van de Joost Zwagerman Essayprijs 2019, een prijs bedoeld om nieuw essayerend talent voor het voetlicht te brengen.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


๐Ÿ—“๏ธ De nieuwe kleren van de Stoa
๐Ÿ–‹ Hans Thijssen

John Sellars, Lessons in Stoicism: What Ancient Philosophers Teach Us about How to Live, Penguin 2019, 96 blz.

In toenemende mate zoekt de westerse mens na christendom en mindfulness haar zingeving bij de oude stoรฏcijnen. Hans Thijssen analyseert de aantrekkingskracht van de klassieke filosofie en toont waar moderne clichรฉs en โ€˜denkfoutenโ€™ het ware stoรฏcijnse leven in de weg staan.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Het sprekende zwijgen van de meisjes: mythische vrouwen krijgen een eigen stem
๐Ÿ–‹ Jacqueline Klooster

De klassieke oudheid voor zover die aan ons is overgeleverd wordt gedomineerd door mannen. De vrouwen in de klassieke literatuur, of ze nu spreken of stom blijven, hoofdpersoon zijn of stille figuranten โ€“ allemaal zijn ze uiteindelijk creaties van mannen. Toch krijgen die mythische vrouwen nu wel degelijk een eigen, vrouwelijke stem, omdat hun geschiedenissen worden herschreven door moderne schrijvers. Jacqueline Klooster onderzoekt de vrouwelijke verbeelding en receptie van de oudheid in Circe van Madeline Miller en The Silence of the Girls van Pat Barker.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Herodotus:
verteller of geschiedschrijver?
๐Ÿ–‹ Piet Gerbrandy

โ€˜Wie Herodotus als geschiedschrijver ziet, moet zich de vraag stellen hoe goed hij zich heeft gedocumenteerd en hoe objectief hij is. Maar dat zijn de verkeerde vragen.โ€™ Piet Gerbrandy leest de nieuwe vertaling van Herodotusโ€™ Historiรซn, die eindelijk recht doet aan de intelligente en ruimdenkende geest van deze oervader van de vertelkunst.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


De oudheid tussen aanhalingstekens: elitair populisme van Perikles tot Baudet
๐Ÿ–‹ Diederik Burgersdijk

Over Thierry Baudets potjeslatijn hebben al veel classici zich druk en vrolijk gemaakt. Interessanter en belangrijker is het om de aandacht te vestigen op de retorische strategie erachter โ€“ op de rol die 'de Westerse cultuurgeschiedenis', zoals begrepen door Baudet, daarin werkelijk speelt. Diederik Burgersdijk rapporteert.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids