๐Ÿ—“๏ธ Zo zou het kunnen
๐Ÿ–‹ Piet Gerbrandy

Lieven Dโ€™Hulst & Chris Van de Poel (reds.), Alles verandert altijd: perspectieven op literair vertalen (Universitaire Pers Leuven 2019), 278 blz.

Vertalen is een overbrugging van de ene naar de andere taal. Maar vertalen is meer dan alleen een middel, het is zelf ook een kunst. Dichter en classicus Piet Gerbrandy neemt ons mee in de moeilijkheden van het vertalen en oordeelt over de vertaalkunsten van Patrick Lateur en Piet Schrijvers.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


๐Ÿ—“๏ธ Liefde, gemeenschap, begrip: over geloof in poรซzie
๐Ÿ–‹ Bertram Mourits

Poรซzie doet er niet toe. Het wordt nauwelijks verkocht, er wordt weinig onderzoek naar gedaan en bijna niemand waagt zich nog aan een zorgvuldige close reading. Bertram Mourits bespreekt vijf pleidooien voor de poรซzie en het nauwkeurig lezen. Slagen ze erin het beeld te kantelen en lezers te enthousiasmeren?


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


๐Ÿ—“๏ธ Poรซzie! Wat een gezeik!
๐Ÿ–‹ Elizabeth Schippers

Benno Barnard, Zingen en creperen: dagboek 2014-2017 (Atlas Contact 2019), 208 blz.

Dichter Benno Barnard houdt niet van โ€˜poehagedichtenโ€™, moet niets hebben van de postmoderne vrije vorm in poรซzie en houdt er conservatieve opvattingen op na. Toch is Elizabeth Schippers gefascineerd door Zingen en creperen, een dagboek vol scherpe analyses en aanstekelijk enthousiasme voor literatuur.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Het gedicht: behoudend maar briljant.
๐Ÿ–‹ Piet Gerbrandy

Piet Gerbrandy leest The Poem, het levenswerk van dichter en criticus Don Paterson, dat een tegelijk conservatieve en duizelingwekkend rijke visie biedt op wat poรซzie vermag.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids