πŸ—“οΈ We zijn allemaal vrouwelijk
πŸ–‹ Persis Bekkering

ndrea Long Chu, Females (Verso 2019), 106 blz.

Volgens Andrea Long Chu is iedereen vrouw. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Persis Bekkering bespreekt Chu’s controversiΓ«le boek Females, een fascinerend betoog over vrouwelijkheid, verlangen en politiek, dat leidt tot de implosie van een categorie.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


πŸ—“οΈ Reverse Cowgirl: een leven herschreven
πŸ–‹ Tessel Veneboer

McKenzie Wark, Reverse Cowgirl (Autonomedia 2020), 200 blz.

Gender wordt nog vaak begrepen als binair concept: iemand is een vrouw of een man. Wat als geen van beide echt past? Tessel Veneboer bespreekt Reverse Cowgirl (2020), het nieuwste boek van cultuurcriticus McKenzie Wark, waarin ze schrijft over de twijfels rondom haar eigen genderidentiteit en transitie.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


πŸ—“οΈ Droomhuis als wederopstanding: Carmen Maria Machado
πŸ–‹ Ilse Josepha Lazaroms

Carmen Maria Machado, In the Dream House (Greywolf Press 2019), 272 blz.

Het werk van een pionier is zwaar: onbegane paden zijn moeilijker te belopen dan reeds betreden. Queer literatuur is voor velen nog onvertrouwd terrein. Ilse Josepha Lazaroms schrijft over het belang van het nieuwe boek van Carmen Maria Machado, dat de stilte rondom mishandeling in queer relaties verbreekt.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Mona Eltahawy: β€˜Feminism is my lived reality’
πŸ–‹ Canan MaraşlΔ±gil

β€˜I want to bottle-feed rage to every baby girl so that it fortifies her bones and muscles’. Aan het woord: Mona Eltahawy – zonder twijfel de meest spraakmakende feministe van de jaren ’10. Programmamaker Canan MaraşlΔ±gil gaat naar aanleiding van haar nieuwste boek met haar in gesprek voor de Nederlandse Boekengids.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Seks is saai
πŸ–‹ Marli Huijer

Hoogleraar filosofie en Foucaultkenner Marli Huijer verkent aan de hand van diens postume De bekentenissen van het vleesΒ de geschiedenis van het zelfonderzoek – vanzelf ook een disciplinering van het zelf aan de hand van de geldende maar steeds veranderende norm.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Foucault en de flikkerbeweging, uit de eerste hand
πŸ–‹ Gert Hekma

Eind jaren zeventig vond de homobeweging van Nederland inspiratie in het progressieve denken en doen van Frankrijk, schrijft Gert Hekma. Van het werk van Michel Foucault ging een grote invloed uit: zijn notie van homoseksualiteit als veranderlijke lichaamsbeleving in plaats van vaststaande identiteit was revolutionair.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Passa Porta-lezing: Ex-Libris-liefde
πŸ–‹ Paul B. Preciado

Afgelopen september gaf de schrijver en filosoof Paul B. Preciado (1970) in de Beursschouwburg in Brussel een lezing met als titel β€˜Un Amour de BibliothΓ¨que’. Preciado werd door Internationaal Literatuurhuis Passa Porta gevraagd om zich te buigen over dat ene onderwerp waar al zo verschrikkelijk veel over is geschreven: de liefde. In een persoonlijk essay bekijkt Preciado romantische relaties door de ogen van een fanatieke boekenverzamelaar. Hij vraagt zich af hoe het delen van boeken het verloop van een liefde kan bepalen.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Grensoverschrijdend moederschap: literaire roadmaps van liefde en verlies
πŸ–‹ Ilse Lazaroms

Geschiedenissen van moederschap, van liefde en verlies, daarover spreken archieven niet. Ilse Lazaroms onderzoekt die onbekende verhalen in de literatuur, de plek waar talloze verloren moeders en kinderen ten langen leste een stem krijgen.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Inzien hoe anderen je zien: vrouwen in de Nederlandse literatuur
πŸ–‹ Jesse van Amelsvoort

De literatuur was lange tijd een mannenwereld. Inmiddels is daar wel verandering in gekomen, hoewel schrijvende vrouwen nog steeds vaak langs de mannenlat worden gelegd. Om een eigen plek in de publieke ruimte die de literatuur is te bemachtigen, moeten vrouwen daarom meer doen dan simpelweg hun pen trekken en hun stem laten horen. Wat dat β€˜meer’ kan zijn, laat Jesse van Amelsvoort zien in zijn bespreking van recent werk van Bregje Hofstede, Simone Atangana Bekono, Radna Fabias en Hannah van Binsbergen.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Jezelf blootgeven: vier publicaties over seksualiteit
πŸ–‹ Harriet Bergman

Het is moeilijk om open te vertellen over seks. Praten over de geluiden die je buren maken of een rare Tinderdate – dat gaat nog wel. Maar zodra het persoonlijk wordt, wordt het moeilijker. Harriet BergmanΒ neemt vier recente publicaties over seksualiteit onder de loep. Ze onderzoekt hoe deze boeken het onderwerp bespreekbaar maken, maar ook of enkel praten over seks wel genoeg is.Β 


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids