πŸ†• Een vervelende, omhooggevallen, maar zeer avontuurlijke man
πŸ–‹ Maite Karssenberg

Dik van der Meulen, Dr. Hendrik Muller: wereldreiziger voor het vaderland (1859-1941) (Querido 2020), 488 blz.

Handelsreiziger, reisschrijver en diplomaat Hendrik Muller (1859-1941) was in zijn tijd een Bekende Nederlander, maar is tegenwoordig vergeten. Onlangs verscheen Dik van der Meulens biografie over deze vervelende, omhooggevallen, maar zeer avontuurlijke man. Historicus Maite Karssenberg vraagt zich af of hij niet te mild oordeelt over zijn hoofdpersoon.

Lees verder

πŸ—“οΈ Geschiedenislessen van een democratisch edelman
πŸ–‹ Arnold Heumakers

Hoewel de titel anders doet vermoeden, biedt Het Ancien RΓ©gime en de Revolutie de hedendaagse lezer niet louter historische sensatie. Arnold Heumakers leest de recent vertaalde Tocqueville en treft een actuele reflectie op democratie.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


πŸ“Œ β€˜Mensenrechten zijn even geen prioriteit’: de politiek van mensenrechten in historisch perspectief
πŸ–‹ RenΓ© Koekkoek

Het jubelmoment van de internationale mensenrechtenbeweging met superstar-secretaris-generaal Kofi Annan is definitief voorbij. De beloften van rechtvaardigheid ten spijt, wordt het huidige tijdperk gekenmerkt door groeiende sociaaleconomische ongelijkheid. Deze ontwikkeling vindt weerklank in de historische wetenschap, toont RenΓ© Koekkoek: ook daar is ten aanzien van mensenrechten niet langer sprake van een triomfantelijk discours.


Lees verder