๐Ÿคฒ๐Ÿผ De bevende aarde (7): Over de teruggekeerden
๐Ÿ–‹ Guido Snel

Vandaag is het 25 jaar geleden dat de door de VN gegarandeerde safe haven Srebrenica viel. De inname door Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladiฤ‡ werd gevolgd door de deportatie en genocide van meer dan 8.000 moslimjongens en -mannen onder het toeziend oog van ruim 400 Nederlandse blauwhelmen โ€“ opererend onder een ontoereikend mandaat en met beperkte VN-ondersteuning. Guido Snel, schrijver, literair vertaler en tolk, reisde af naar de plaats des onheils en schreef voor de Nederlandse Boekengids afgelopen week dagelijks over de verhalen die de overlevenden met zich meedragen en over onze en zijn eigen verhouding tot de oorlog. Vandaag het slot: Over de teruggekeerden.

Lees verder

๐Ÿคฒ๐Ÿผ De bevende aarde (6): Over ontaard engagement
๐Ÿ–‹ Guido Snel

Morgen is het 25 jaar geleden dat de door de VN gegarandeerde safe haven Srebrenica viel. De inname door Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladiฤ‡ werd gevolgd door de deportatie en genocide van meer dan 8.000 moslimjongens en -mannen onder het toeziend oog van ruim 400 Nederlandse blauwhelmen โ€“ opererend onder een ontoereikend mandaat en met beperkte VN-ondersteuning. Guido Snel, schrijver, literair vertaler en tolk, reisde af naar de plaats des onheils en schrijft voor de Nederlandse Boekengids dagelijks over de verhalen die de overlevenden met zich meedragen en over onze en zijn eigen verhouding tot de oorlog. Deel 6: Over ontaard engagement.

Lees verder

๐Ÿคฒ๐Ÿผ De bevende aarde (5): Het geheugen van de bossen

Overmorgen is het 25 jaar geleden dat de door de VN gegarandeerde safe haven Srebrenica viel. De inname door Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladiฤ‡ werd gevolgd door de deportatie en genocide van meer dan 8.000 moslimjongens en -mannen onder het toeziend oog van ruim 400 Nederlandse blauwhelmen โ€“ opererend onder een ontoereikend mandaat en met beperkte VN-ondersteuning. Guido Snel, schrijver, literair vertaler en tolk, reisde af naar de plaats des onheils en schrijft voor de Nederlandse Boekengids dagelijks over de verhalen die de overlevenden met zich meedragen en over onze en zijn eigen verhouding tot de oorlog. Vandaag deel 5: Het geheugen van de bossen.

Lees verder

๐Ÿคฒ๐Ÿผ De bevende aarde (4): Wie zal het verhaal vertellen?

11 juli is het 25 jaar geleden dat de door de VN gegarandeerde safe haven Srebrenica viel. De inname door Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladiฤ‡ werd gevolgd door de deportatie en genocide van meer dan 8.000 moslimjongens en -mannen onder het toeziend oog van ruim 400 Nederlandse blauwhelmen โ€“ opererend onder een ontoereikend mandaat en met beperkte VN-ondersteuning. Guido Snel, schrijver, literair vertaler en tolk, reisde af naar de plaats des onheils en schrijft voor de Nederlandse Boekengids dagelijks over de verhalen die de overlevenden met zich meedragen en over onze en zijn eigen verhouding tot de oorlog. Vandaag deel 4: Wie zal het verhaal vertellen?

Lees verder

๐Ÿคฒ๐Ÿผ De bevende aarde (3): Over de oordeelskracht
๐Ÿ–‹ Guido Snel

11 juli is het 25 jaar geleden dat de door de VN gegarandeerde safe haven Srebrenica viel. De inname door Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladiฤ‡ werd gevolgd door de deportatie en genocide van meer dan 8.000 moslimjongens en -mannen onder het toeziend oog van ruim 400 Nederlandse blauwhelmen โ€“ opererend onder een ontoereikend mandaat en met beperkte VN-ondersteuning. Guido Snel, schrijver, literair vertaler en tolk, reisde af naar de plaats des onheils en schrijft voor de Nederlandse Boekengids dagelijks over de verhalen die de overlevenden met zich meedragen en over onze en zijn eigen verhouding tot de oorlog. Vandaag deel 3: Over de oordeelskracht.

Lees verder

๐Ÿคฒ๐Ÿผ De bevende aarde (2): Over de kwetsbaarheid van manuscripten en de kracht van mensen
๐Ÿ–‹ Guido Snel

11 juli is het 25 jaar geleden dat de door de VN gegarandeerde safe haven Srebrenica viel. De inname door Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladiฤ‡ werd gevolgd door de deportatie en genocide van meer dan 8.000 moslimjongens en -mannen onder het toeziend oog van ruim 400 Nederlandse blauwhelmen โ€“ opererend onder een ontoereikend mandaat en met beperkte VN-ondersteuning. Guido Snel, schrijver, literair vertaler en tolk, reisde af naar de plaats des onheils en schrijft voor de Nederlandse Boekengids dagelijks over de verhalen die de overlevenden met zich meedragen en over onze en zijn eigen verhouding tot de oorlog. Vandaag deel 2: Over de kwetsbaarheid van manuscripten en de kracht van mensen.

Lees verder

๐Ÿคฒ๐Ÿผ De bevende aarde (1): Terug naar Srebrenica
๐Ÿ–‹ Guido Snel

Over een week is het 25 jaar geleden dat de door de VN gegarandeerde safe haven Srebrenica viel. De inname door Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladiฤ‡ werd gevolgd door de deportatie en genocide van meer dan 8.000 moslimjongens en -mannen onder het toeziend oog van ruim 400 Nederlandse blauwhelmen โ€“ opererend onder een ontoereikend mandaat en met beperkte VN-ondersteuning. Guido Snel, schrijver, literair vertaler en tolk, reisde af naar de plaats des onheils en schrijft voor de Nederlandse Boekengids dagelijks over de verhalen die de overlevenden met zich meedragen en over onze en zijn eigen verhouding tot de oorlog. Vandaag deel 1: Terug naar Srebrenica.

Lees verder

๐Ÿ—“๏ธ De wereld in een zandkorrel
๐Ÿ–‹ Kristof Smeyers

Johan Verberckmoes, Ontmoetingen in het Westen: een wereldgeschiedenis (Pelckmans Pro 2019), 358 blz.

Een welkom alternatief voor populaire, synthetische metanarratieven, dat zijn de Ontmoetingen van Patrick Pasture en Johan Verberckmoes. Vakkundig balanceren deze โ€˜global historiesโ€™ tussen dynamiek en lokale eigenheid, merkt Kristof Smeyers op. Toch beschrijven ze vooral een geschiedenis van de mensheid, niet van mensen.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


De ‘China-strategie’, een (her)ontdekking
๐Ÿ–‹ Renรฉ Cuperus

Europa ontwaakt uit haar geopolitieke winterslaap en land na land publiceert nu een โ€˜China-strategieโ€™: hoe om te gaan met rijzende wereldmacht China? Renรฉ Cuperus leest en bespreekt het werk van vier Nederlandse China-deskundigen.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierย uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


๐Ÿ“Œ โ€˜Mensenrechten zijn even geen prioriteitโ€™: de politiek van mensenrechten in historisch perspectief
๐Ÿ–‹ Renรฉ Koekkoek

Het jubelmoment van de internationale mensenrechtenbeweging met superstar-secretaris-generaal Kofi Annan is definitief voorbij. De beloften van rechtvaardigheid ten spijt, wordt het huidige tijdperk gekenmerkt door groeiende sociaaleconomische ongelijkheid. Deze ontwikkeling vindt weerklank in de historische wetenschap, toont Renรฉ Koekkoek: ook daar is ten aanzien van mensenrechten niet langer sprake van een triomfantelijk discours.


Lees verder