Geerdt Magiels, ‘De zeven plagen van de geneeskunde’


Bioloog en wetenschapsfilosoof Geerdt Magiels legt in het aanstaande nummer van De Nederlandse BoekengidsΒ (verschijnt 26 april) zijn vinger op…

‘De pijnpunten van de geneeskunde: gebrekkige kennis, overmoed en dadendrang, geneesmiddelen met neveneffecten, gebrek aan beleid, slecht en onbetrouwbaar onderzoek, ongelijkheid, en getechnologiseerde zorg met verlies van empathie, geduld en aandacht.’

francis mazzucatoΒ Β thomasΒ Β Β gawande gotzschekalanithikeizermarsh