Nieuwe registratie


 • Abonnementen

  Kies hieronder uw abonnement – of bericht ons om een abonnement voor buiten Europa af te sluiten, of vriend of schenker te worden.
  - 15 / 1 Jaar
  Al onze en stukken en nummers, van vroeger en nu, zonder papier, voor een eerste jaar tegen 50% korting. Na een jaar gaat het abonnement over in een regulier digitaal abonnement.
  - 20 / 1 Jaar
  Armada verschijnt ingebonden bij de Nederlandse Boekengids. U ontvangt dus twee keer per jaar Armada en krijgt dNBg erbij.
  - 30 / 1 Jaar
  Al onze en stukken en nummers, van vroeger en nu, zonder papier.
  - 450 / 1 Jaar
  Staffel 1 (tot 5000 unieke pageviews per jaar) van de institutionele variant van ons basisabonnement. Voor instellingen in heel Europa (zones 1 & 2) tegen dezelfde prijs. Uw medewerkers en studenten krijgen toegang via ip-adres en/of een jaarlijks te veranderen inlog. Daarnaast ontvangt uw instelling, naar believen, tot 10 papieren exemplaren van ieder nummer.
  - 30 / 1 Jaar
  Ontvang ons als student tegen 33% korting op papier en digitaal. Na vier jaar wordt het abonnement automatisch opgewaardeerd naar een premium abonnement.
  - 45 / 1 Jaar
  Onze nieuwe nummers op papier, en al onze stukken en nummers, van vroeger en nu, digitaal. In heel Europa (zones 1 & 2) tegen dezelfde prijs, dus u leest ook buiten Nederland en België net zo makkelijk mee.
 • Vanaf welk nummer wenst u de Nederlandse Boekengids te ontvangen?
 • Omdat het blad tegen kostprijs wordt aangeboden en ik het belangrijk vind dat het er is, steun ik het werk van de Nederlandse Boekengids graag verder, en doe eenmalige gift via de volgende iDeal-betaallink (deze verschijnt in een pop-up; vergeet u niet ook dit formulier verder te doorlopen?):  Beter nog; ik word 'vriend van de Nederlandse Boekengids' en neem contact met u op over het doen van een 125% fiscaal aftrekbare periodieke schenking: lees hier verder
 • Een jaarabonnement omvat zes nummers. Uw abonnementstermijn loopt af bij het verschijnen van uw zesde nummer. Jaarabonnementen die niet uiterlijk binnen veertien dagen daarna zijn opgezegd, worden automatisch met een volgende termijn verlengd en ook als zodanig geïncasseerd (en, zo gewenst, gefactureerd). Als u uw abonnement met ingang van uw volgende abonnementstermijn wilt beëindigen, dient u ons daarvan op de hoogte stellen via ons contactformulier of door te mailen naar ledenadministratie[at]nederlandseboekengids.com.

  Adreswijzigingen dient u tijdig door te geven via ons contactformulier.. Voor nazending wegens niet (of na verzending van betreffende nummers) doorgegeven adreswijziging zijn wij genoodzaakt de reële leverkosten in rekening te brengen.

  Cadeauabonnementen zullen door ons beschouwd worden als zijnde voor de duur van één termijn, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de geabonneerde of de gever.

  Voor zover eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden geen gevolg hebben voor uw lopende termijn, behouden wij het recht voor ze eenzijdig door te voeren en u daarover naderhand te informeren met het oog op volgende termijnen.