Nieuwe registratie

 • Abonnementsvorm

  Kies hieronder uw abonnement – of bericht ons om een abonnement voor buiten Europa af te sluiten, of vriend of schenker te worden.
  - 45 / 1 Jaar
  Ons premium-abonnement, papier en digitaal. Speciaal voor expats in heel Europa (zones 1 & 2) tegen dezelfde prijs.
  - 30 / 1 Jaar
  Digitaal abonnees hebben toegang tot al onze nieuwe én eerdere nummers (in pdf) en al onze online stukken (in html). Net als abonnees met een papieren abonnement eigenlijk, maar dan zonder papier.
  - 450 / 1 Jaar
  De institutionele variant van ons basisabonnement. Voor instellingen in heel Europa (zones 1 & 2) tegen dezelfde prijs. Uw medewerkers en studenten krijgen toegang via een jaarlijks te veranderen inlog. Daarnaast ontvangt uw instelling, naar believen, tot 10 papieren exemplaren van ieder nummer.
  - 10 / 3 Months
  Lees ons ter kennismaking 3 maanden digitaal, en krijg ook toegang tot ons archief van eerdere nummers en artikelen. (Uw abonnement wordt niet automatisch verlengd, maar we vragen u na afloop natuurlijk wel even of het naar meer smaakt.)
 • Vanaf welk nummer wenst u de Nederlandse Boekengids te ontvangen?
 • Omdat alle beetjes helpen, steun Ik het werk van de Nederlandse Boekengids graag verder, en doe een gift via de volgende iDeal-betaallink:

 • Een jaarabonnement omvat zes nummers. Uw abonnementstermijn loopt af bij het verschijnen van uw zesde nummer. Jaarabonnementen die niet uiterlijk binnen veertien dagen daarna zijn opgezegd, worden automatisch met een volgende termijn verlengd en ook als zodanig geïncasseerd (en, zo gewenst, gefactureerd). Als u uw abonnement met ingang van uw volgende abonnementstermijn wilt beëindigen, dient u ons daarvan op de hoogte stellen via ons contactformulier.

  Adreswijzigingen dient u tijdig door te geven via ons contactformulier.. Voor nazending wegens niet (of na verzending van betreffende nummers) doorgegeven adreswijziging zijn wij genoodzaakt de portokosten in rekening te brengen.

  Kennismakings- en cadeauabonnementen zullen door ons beschouwd worden als zijnde voor de duur van één termijn, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de geabonneerde of de gever.

  Voor zover eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden geen gevolg hebben voor uw lopende termijn, behouden wij het recht voor ze eenzijdig door te voeren en u daarover naderhand te informeren met het oog op volgende termijnen.