Nieuwe registratie

 • Abonnementen

  Kies hieronder uw abonnement – of bericht ons om een abonnement voor buiten Europa af te sluiten, of vriend of schenker te worden.
  - 45 / 1 Jaar
  Ons premium-abonnement, papier en digitaal. In heel Europa (zones 1 & 2) tegen dezelfde prijs, dus u leest ook buiten Nederland en België net zo makkelijk mee.
  - 30 / 1 Jaar
  Digitaal abonnees hebben toegang tot al onze nieuwe én eerdere nummers (in pdf) en al onze online stukken (in html). Net als abonnees met een papieren abonnement eigenlijk, maar dan zonder papier.
  - 10 / 4 Months
  Lees ons ter kennismaking 4 maanden digitaal, en krijg ook toegang tot ons archief van eerdere nummers en artikelen. (Uw abonnement wordt niet automatisch verlengd, maar we vragen u na afloop natuurlijk wel even of het naar meer smaakt.)
  - 30 / 1 Jaar
  Ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs en woonachtig in Nederland? Ontvang ons dan tegen 33% korting op papier en digitaal. Na vier jaar wordt het abonnement opgewaardeerd naar een 'abonnement (Europa)'.
 • Vanaf welk nummer wenst u de Nederlandse Boekengids te ontvangen?
 • Omdat het blad tegen kostprijs wordt aangeboden en ik het belangrijk vind dat het er is, steun ik het werk van de Nederlandse Boekengids graag verder, en doe eenmalige gift via de volgende iDeal-betaallink (deze verschijnt in een pop-up; vergeet u niet ook dit formulier verder te doorlopen?):


  Beter nog; ik word graag 'vriend van de Nederlandse Boekengids' en doe een 125% fiscaal aftrekbare periodieke schenking:


 • Een jaarabonnement omvat zes nummers. Uw abonnementstermijn loopt af bij het verschijnen van uw zesde nummer. Jaarabonnementen die niet uiterlijk binnen veertien dagen daarna zijn opgezegd, worden automatisch met een volgende termijn verlengd en ook als zodanig geïncasseerd (en, zo gewenst, gefactureerd). Als u uw abonnement met ingang van uw volgende abonnementstermijn wilt beëindigen, dient u ons daarvan op de hoogte stellen via ons contactformulier.

  Adreswijzigingen dient u tijdig door te geven via ons contactformulier.. Voor nazending wegens niet (of na verzending van betreffende nummers) doorgegeven adreswijziging zijn wij genoodzaakt de reële leverkosten in rekening te brengen.

  Kennismakings- en cadeauabonnementen zullen door ons beschouwd worden als zijnde voor de duur van één termijn, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de geabonneerde of de gever.

  Voor zover eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden geen gevolg hebben voor uw lopende termijn, behouden wij het recht voor ze eenzijdig door te voeren en u daarover naderhand te informeren met het oog op volgende termijnen.