Ik nam net een abonnement op de Nederlandse Boekengids!


Van harte welkom. Niet alleen lees je nu zes nummers (html / pdf) per jaar en iedere week een aantal nieuwe bijdragen, je steunt bovendien actief onze niet-aflatende strijd tegen:

  • de scheiding tussen het Nederlands als cultuurtaal en het Engels als wetenschapstaal,
  • de verregaande versnippering van onze boekenbespreekcultuur (review culture),
  • de prioritering van mening en oordeel boven kennis en kritiek in onze cultuur,
  • de constante druk om de voor kritiek beschikbare ruimte zo klein mogelijk te maken,
  • de verkokering van de verschillende wetenschappelijke kennisgebieden en disciplines,
  • de segmentering van wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke discoursen, en
  • het hardnekkige gebrek aan diversiteit in leeftijd, gender en culturele achtergrond dat de Nederlandstalige cultuurkritiek kenmerkt.

Je steunt, kortom, onze inzet voor het verbinden en in gesprek brengen van zoveel mogelijk soorten kennis en ervaringen.

Klik op ons logo en sluit je ook aan!

Laat de wereld weten dat je erbij bent
en deel op twitter, facebook of instagram: