Welkom!


Beste lezer,

Wat fijn dat je op onze oproep klikte en – zo mogen wij toch aannemen – ook helemaal voor de comeback van content bent.

‘Het is een lang gekoesterde wens in het boekenvak om een Nederlands equivalent te hebben van de beroemde Review of Books uit New York en Londen. Het feit dat dNBg zich in korte tijd ontwikkelt tot een zusje van formaat is indrukwekkend en getuigt van een grote redactionele kracht. De bijdragen zijn doorgaans van een hoog niveau – degelijk, relevant, goedgeschreven, opiniërend en niet zelden behoorlijk kritisch – en de vaak jonge(re) schrijvers tonen zich allerminst geïntimideerd door hun ‘zware’ onderwerpen.’

Het Letterenfonds

De Nederlandse Boekengids is een tweemaandelijks algemeen cultureel tijdschrift dat long form recensie-essays publiceert op het snijpunt van samenleving, wetenschap en cultuur.
Wij geven onze auteurs – ervaren én opkomende wetenschappers en publicisten – de ruimte hun kritiek en visie uiteen te zetten, of dat nu gaat om dringende maatschappelijke kwesties, literaire essayistiek of cutting edge-wetenschap. Zo willen wij het kruispunt zijn voor de geïnformeerde en beargumenteerde uitwisseling van kennis en ideeën waarvoor elders nog zo weinig plek is.
Ons nieuwste nummer! Lees het hier.

Wil je zien hoe wij dat doen? We nodigen je graag uit rond te kijken op onze website.

Hoewel we de meeste stukken voor onze abonnees reserveren, hebben we de volgende hoogtepunten bij wijze van voorproefje vrij toegankelijk gemaakt:

◊ Ons dossier over de toekomst van de neerlandistiek

Ons dossier over Privacy by Design

Ons dossier over schrijven in Erdoğans Turkije

Gemanipuleerde metamorfosen? Over de digitalisering van de mens door Beate Roessler

De onttroning van de politiek: hoe het neoliberalisme de economie depolitiseerde en de cultuur politiseerde door Merijn Oudenampsen

De nieuwe leegte: over moederschap en het lichaam door Ilse Josepha Lazaroms

Mooie verhalen met lelijke gevolgen. Extreemrechts en de klassieke oudheid door Rik Peters

…maar dat is natuurlijk slechts een heel kleine greep uit bijna vier jaar Dutch Review.

Op papier verschijnen we om de maand. Daarnaast plaatsen iedere week meerdere nieuwe bijdragen online. We publiceren dus “online first”. Met een digitaal abonnement volg je ons al voor € 30 per jaar op de voet én heb je toegang tot ons hele online archief.
Maar als echte book review zijn wij natuurlijk verknocht aan het gedrukte woord, en kunnen we ons heel goed voorstellen dat ook jij graag een papieren blad in handen hebt. Daarom bieden we je voor maar € 15 meer per jaar een premium abonnement aan: alle voordelen van ons digitale abonnement plus zes keer per jaar papier.
Kies hieronder het abonnement dat het beste bij je past!
 • Abonnementen

  Kies hieronder uw abonnement – of bericht ons om een abonnement voor buiten Europa af te sluiten, of vriend of schenker te worden.
  - 15 / 1 Jaar
  Ons digitale instapabonnement. U leest eerst een jaar al onze nieuwe én eerdere nummers (in pdf) en al onze online stukken (in html) tegen 50% korting. Na een eerste jaar wordt uw abonnement omgezet naar ons reguliere digitaal abonnement.
  - 20 / 1 Jaar
  Als u het – met de Nederlandse Boekengids – belangrijk vindt dat naast de Nederlandstalige boeken(bespreek)cultuur, ook de Nederlandse vertaalcultuur en zogenaamde ‘kleine’ letteren de ruimte en middelen krijgen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en op te bouwen, neemt u dan een abonnement op Armada. U helpt zo de inspanning van Stichting De Nederlandse Boekengids om dit zeer waardevolle tijdschrift nieuw leven in te blazen. Armada zal om te beginnen twee keer per jaar op papier verschijnen, voor het eerst in januari – in eerste instantie ingebonden bij de Nederlandse Boekengids en (met uw steun!) een volgende jaargang ook weer helemaal zelfstandig.

  NB: Armada verscheen van 1995 tot 2013 op papier en genoot een grote reputatie en een aanzienlijk bereik. De naweeën van de crash van 2008 en de introductie van Halbe Zijlstra's nieuwe cultuurstelsel zorgden er samen voor dat Uitgeverij Wereldbibliotheek de titel moest opgeven. Sindsdien houdt de redactie op eigen kracht moedig stand online. Stichting De Nederlandse Boekengids heeft zich voorgenomen de titel in vroegere glorie te herstellen – en meer!
  - 30 / 1 Jaar
  Digitaal abonnees hebben toegang tot al onze nieuwe én eerdere nummers (in pdf) en al onze online stukken (in html). Net als abonnees met een papieren abonnement eigenlijk, maar dan zonder papier.
  - 450 / 1 Jaar
  Staffel 1 (tot 5000 unieke pageviews per jaar) van de institutionele variant van ons basisabonnement. Voor instellingen in heel Europa (zones 1 & 2) tegen dezelfde prijs. Uw medewerkers en studenten krijgen toegang via ip-adres en/of een jaarlijks te veranderen inlog. Daarnaast ontvangt uw instelling, naar believen, tot 10 papieren exemplaren van ieder nummer.
  - 30 / 1 Jaar
  Ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs en woonachtig in Nederland? Ontvang ons dan tegen 33% korting op papier en digitaal. Na vier jaar wordt het abonnement opgewaardeerd naar een 'abonnement (Europa)'.
  - 45 / 1 Jaar
  Ons premium-abonnement, papier en digitaal. In heel Europa (zones 1 & 2) tegen dezelfde prijs, dus u leest ook buiten Nederland en België net zo makkelijk mee.
 • Vanaf welk nummer wenst u de Nederlandse Boekengids te ontvangen?
 • Omdat het blad tegen kostprijs wordt aangeboden en ik het belangrijk vind dat het er is, steun ik het werk van de Nederlandse Boekengids graag verder, en doe eenmalige gift via de volgende iDeal-betaallink (deze verschijnt in een pop-up; vergeet u niet ook dit formulier verder te doorlopen?):  Beter nog; ik word 'vriend van de Nederlandse Boekengids' en neem contact met u op over het doen van een 125% fiscaal aftrekbare periodieke schenking: lees hier verder
 • Een jaarabonnement omvat zes nummers. Uw abonnementstermijn loopt af bij het verschijnen van uw zesde nummer. Jaarabonnementen die niet uiterlijk binnen veertien dagen daarna zijn opgezegd, worden automatisch met een volgende termijn verlengd en ook als zodanig geïncasseerd (en, zo gewenst, gefactureerd). Als u uw abonnement met ingang van uw volgende abonnementstermijn wilt beëindigen, dient u ons daarvan op de hoogte stellen via ons contactformulier.

  Adreswijzigingen dient u tijdig door te geven via ons contactformulier.. Voor nazending wegens niet (of na verzending van betreffende nummers) doorgegeven adreswijziging zijn wij genoodzaakt de reële leverkosten in rekening te brengen.

  Cadeauabonnementen zullen door ons beschouwd worden als zijnde voor de duur van één termijn, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de geabonneerde of de gever.

  Voor zover eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden geen gevolg hebben voor uw lopende termijn, behouden wij het recht voor ze eenzijdig door te voeren en u daarover naderhand te informeren met het oog op volgende termijnen.