Anna-Luna Post

Anna-Luna Post (1990) is cultuurhistoricus en als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Cambridge University. Haar interesses gaan uit naar wetenschap, handel en de menselijke omgang met de natuur in de vroegmoderne tijd, vooral in Italië en de Nederlandse Republiek.