Antoni Kapłon, Jules Lewandowicz en Anita Niechcielska

Antoni Kapłon, Jules Lewandowicz en Anita Niechcielska zijn studenten van de vakgroep Nederlands en Zuid-Afrikaans van de Faculteit Engels aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Polen.