Barber van de Pol

Barber van de Pol (1944) is letterkundige. Ze vertaalde Don Quichot in het Nederlands en publiceerde onder meer de essaybundel Zingen is geluk. Meest recente boekpublicatie: Er is geen ander zijn dan anders zijn. Denken met Carry van Bruggen (2020). Zij doceert aan de Schrijversvakschool Amsterdam.