Bart van Heerikhuizen

Bart van Heerikhuizen (1948) was van 1973 tot 2013 als socioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van 1974 tot 2002 redacteur van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. In 1987 promoveerde hij op een intellectuele biografie over de eerste hoogleraar in de sociologie in Nederland: W.A. Bonger, socioloog en socialist. In 2015 maakte hij een zogenaamde ‘Massive Open Online Course’, Classical Sociological Theory, die kan worden gevolgd op YouTube.