Donovan Lawrence & Carla Lindt

Donovan Lawrence is universitair hoofddocent Taalkunde en hoofd van het departement Afrikaans en Neerlandistiek aan de Universiteit van Wes-Kaapland, Zuid-Afrika. Zijn vakgebied is sociolinguïstiek, pragmatiek, vertaalkunde en contextuele taalkunde.

Carla Lindt is een masterstudent bij het departement Afrikaans en Neerlandistiek aan de Universiteit van Wes-Kaapland, Zuid-Afrika. In 2019 behaalde ze haar onderwijsbevoegdheid. Haar onderzoek betreft de integratie van dialect in de klas.