Dorien Kouijzer

Dorien Kouijzer (1953) is in 1981 met een doctoraal Nederlandse Taal en Letteren op zak van Nijmegen naar Parijs geëmigreerd. Daar heeft ze een doctoraal Sociologie afgerond, terwijl ze als freelancer voor Nederlandse media werkte. In 1983 werd ze leraar Nederlands op het Institut Néerlandais, waar ze vanaf 1988 hoofd was van de taalsectie, en vanaf 2001 verantwoordelijke voor het programma debatten en literaire presentaties. Sinds 2009 is ze lid van de redactieraad van Septentrion (Ons Erfdeel) en van het lezerscomité van het Centre National du Livre.