Edy Seriese

Edy Seriese (1950) is directeur van het Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI), dat de geschiedenis van de Indische cultuur verzamelt en beschrijft. Ze is tevens projectleider van de stichting Indische Cultuur, die de geschiedenis van de Indische cultuur in beeld brengt.