Erik de Bom

Erik de Bom (1983) is als intellectueel historicus en politiek theoreticus verbonden aan de KU Leuven, en als acquirerend redacteur aan de Nederlandse Boekengids. In september 2016 verscheen onder zijn redactie Andersland. In de voetsporen van Thomas More (met Toon Van Houdt e.a.).