Evelien Chayes

Evelien Chayes (1968) is cultuur- en literatuurhistoricus van vroegmodern Europa, momenteel werkzaam aan de RUG. Ze doceert en publiceert over, onder meer, (vroeg)modern jodendom, anti-judaïsme, en belles lettres in relatie tot filosofie en theologie, in Frankrijk en mediterraan Europa.