Jesse van Amelsvoort

Jesse van Amelsvoort (1992) is als docent moderne Europese letterkunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in de verhouding tussen literatuur, cultuur en maatschappelijke processen van groepsvorming. Hij is redacteur van Armada en publiceerde in 2021 Loft en lân. Gesprekken over Tsjêbbe Hettinga.