Jip Lemmens

Jip Lemmens (1992) is classicus. Hij schreef eerder over klassieke literatuur en haar contemporaine receptie voor o.a. De Nederlandse Boekengids en Eidolon.