Kristine Johanson

Kristine Johanson (1981) is als Senior Lecturer Engelse literatuur verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij toneel- en filmschrijver. Haar eerste monografie Shakespeare’s Golden Ages: Resisting Nostalgia in Elizabethan England, wordt door Edinburgh University Press uitgegeven.