Margo Trappenburg

Margo Trappenburg (1962) is universitair hoofddocent bij Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij schrijft over ontwikkelingen in de verzorgingsstaat, over gezondheidszorgbeleid en zorgprofessionals. Meer informatie op www.margotrappenburg.nl.