Marthe Nelissen

Marthe Nelissen is arabiste, schrijfster en vertaalster. Zij vertaalt graphic novels, fictie en theater uit het
Arabisch naar het Nederlands. Website: marthenelissen.be.