Miriam Rasch

Miriam Rasch (1978) is essayist en werkt als onderzoekscoördinator bij de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Ze studeerde literatuurwetenschap en filosofie. In 2020 verscheen Frictie: Ethiek in tijden van dataïsme, een filosofische verkenning van het groeiende geloof in data en de mogelijkheden daar een andere taal tegenover te zetten. Eerder publiceerde ze bij dezelfde uitgever Zwemmen in de oceaan: Berichten uit een postdigitale wereld (2017) over online cultuur en literatuur.