Norbert Peeters

Norbert Peeters (1985) is botanisch filosoof aan de Universiteit Leiden. Hij onderzoekt de filosofische en historische achtergrond van onkruid en invasieve soorten. Hij schreef onder meer Botanische revolutie: de plantenleer van Charles Darwin (2017), Rumphius’ Kruidboek: verhalen uit de Ambonese flora (2020) en Wildernis-vernis: Een filosoof in het Vondelpark (2021).