Olivier Boehme

Olivier Boehme (1974) is auteur van o.m. de monografieën Revolutie van rechts en intellectuelen in Vlaanderen tijdens het interbellum (1999/2011), Greep naar de markt. De sociaal-economische agenda van de Vlaamse Beweging en haar ideologische versplintering tijdens het interbellum (2008), De welvaart en trots van naties. Een geschiedenis van het economisch nationalisme (2013) en Europa, een geschiedenis van grensnaties (2016).