Sabine Lichtenstein

Sabine Lichtenstein (1947) bekleedde diverse functies in het Nederlandse muziekleven voordat ze bijna 30 jaar als staflid aan de UvA bij Muziekwetenschap doceerde en publiceerde. Ze redigeerde en droeg bij aan de studie Music’s Obedient daughter: the opera libretto from source to score, die in 2014 verscheen.