Siegfried Huigen

Siegfried Huigen (1959) doceert Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Wrocław in Polen en is daarnaast verbonden aan de vakgroep Afrikaans en Nederlands van de Universiteit van Stellenbosch.