Stefaan Marteel

Stefaan Marteel is historicus en schrijver. Hij is de auteur van The Intellectual Origins of the Belgian Revolution. Political Thought and Disunity in the Kingdom of the Netherlands, 1815-1830 (Palgrave, 2020) en van Natiestaat contra Republiek. De ‘verloren schat’ van het republikeinse universalisme (Garant, 2021).