Willem Wolters

Willem Wolters (1940) heeft sociale geografie gestudeerd aan de UvA, specialisatie sociologie en moderne geschiedenis van Zuidoost-Azië. Hij is emeritus hoogleraar economische antropologie, RU Nijmegen. Daarvoor heeft hij gewerkt als redacteur van De Groene Amsterdammer, wetenschappelijk medewerker aan de UvA en de EUR. Hij heeft sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedaan in de Filipijnen en Indonesië. Met collega Nan Dirk de Graaf schreef hij: Maatschappelijke problemen: beschrijvingen en verklaringen (Boom 2005).