ABG 22


ABG22 (augustus 2000)Pieter de Meijer
Bij het overlijden van Heleen Sancisi-Weerdenburg
Redactioneel

Anne J. Kox
Geschiedenis van de moderne natuurkunde

Frans W.A. Brom
Transplantatie van dier naar mens
Een verkenning van de ethiek van xenotransplantatie

Saskia C.J. de Vries
Wetenschappers en uitgevers on line

Hendrik Kaptein
Geen straf zonder proces

Pieter de Meijer
Nationale indentiteit als constructie

Wiel Hoekstra
Het nieuwe schoolvak Algemene Natuurwetenschappen

Michiel Korthals
De twijfels van een filosoof