ABG 23


ABG23 (oktober 2000)Pieter de Meijer
Academisch reveil?
Redactioneel

Douwe Draaisma
Andere tijden

Paul F. van der Heijden
Bedrijfsdemocratie opnieuw bedacht

Trudy Dehue
Alle boeken de wetenschap uit; om te beginnen die in het Nederlands

Job Cohen
Tijdsdocument voor vreemdelingenbeleid

Herman Philipse
De paradox van de algemene ontwikkeling

Karel Soudijn
Deskundigheid op de snijtafel

Paul Schnabel
Het gelijk en het geluk van trotse burgers