ABG 26


ABG26 (april 2001)Willem Witteveen
Onzekere helderheid
Redactioneel

Pieter de Meijer
Academisch onbehagen

Herman Philipse
De vitaliteit van analytische filosofie

Jan Veenstra
Middeleeuwse grondslagen van het Europese denken

Wiel Hoekstra
Eerherstel

Sophie Levie
Proust in de mode

Paul Schnabel
Leven in een verzameling

Ernestine van der Wall
Het nut van straf

Freerk A. Lootsma
De beste stuurlui staan te tellen en te wegen

Theo Kuipers
Naar een alternatieve impactanalyse