ABG 71


ABG71 (september 2008)Thijs Weststeijn
De Indische wortels van het Nederlandse modernisme

Gerdien de Jong
Van het lancetvisje via Tiktaalik naar Homo sapiens

Ivar Hagendoorn
Ontsnappen aan de armoede
Ontwikkelingslanden moeten zelf hun gat in de markt vinden

Peter Bügel
Machtige zieken

Wim Blockmans
Dubbeltalenten
Duitse professoren schrijven veelvertaalde bestsellers

Frank Miedema
De onbevredigende relatie tussen universiteit en industrie
Publiek-private samenwerking loopt slecht

Geertje Dekkers
De keuze van Elsken van der Wall

Ineke Holzhaus
Gedicht
Francisco José de Goya y Lucientes

Anton van Hooff
Zelfmoord is een christelijke uitvinding
Romeinse stijlvolle dood werd pas in de middeleeuwen taboe