ABG 79


ABG79 (maart 2010)


ABG VN ESSAYPRIJS 2011

Sijbolt Noorda
De professor te koop?
Academisch kapitalisme op z’n Amerikaans

Willem Oosterveld
Het juridische zwarte gat van Bush

Raymond Corbey
De mens blijft verborgen
Helmuth Plessner laveerde tussen Kant en Darwin

Carel Smith
Rechters maken eigen regels
En toch is de rechtspraak onpartijdig

Joop de Kort
Rusland is en blijft een autocratie
Hoe vrij is de economie onder de ‘nieuwe tsaar’?

Tienminutengesprek
Gedicht

De keuze van Marita Mathijsen

Rixt Hoekstra
In de architectuur was het modernisme helemaal niet zo modern
Vernieuwende bouwideeën zijn ouder dan beweerd

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Correcties